90

فایل پایان نامه حقوق 
دائن

است، زیرا هریک از طرفین به دنبال کسب سود و منفعت است. با توجه به اینکه در عقود معوض، به طور معمول، شخصیت طرف معامله بر خلاف عقود غیرمعوض مدنظر […]

فایل پایان نامه حقوق 
خطر،

اختیار معامله آمریکایی خریدار آن، هر زمان مایل بود در زمان انعقاد قرارداد تا تاریخ انقضاء آن نسبت به اعمال حق خود، اقدام کند. اما در قرارداد اروپایی، صرفاً در […]

فایل پایان نامه حقوق 
تولیدات صنعتی

را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «حق شریک در شرکت، سهم ورقه‌ای که بیانگر این حق است، «ورقه سهم»‌خوانده می‌شود». دوم ـ اوراق قرضه طبق ماده 52 لایه قانونی1347 ق.ت، «ورقه قرضه […]

فایل پایان نامه حقوق 
نوسانات نرخ ارز

خصوص عقد بودن این دو قرارداد مزبور، اوصاف، الگوهای قابل انطباق مخصوص قرارداد اختیار معامله و قراداد آتی و در نهایت نیز مبانی اعتبار قراردادهای مزبور، ارائه گردیده است. فصل […]

منابع و ماخذ تحقیق 
بخشیدن

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد اینجا فقط تکه های از […]

منابع و ماخذ تحقیق 
ارزش های اخلاقی

قانون اخیر در سال1358 بعد از پیروزی انقلاب در اجرای هدف حذف محاکم اختصاصی مجدداً دادسرای دیوان کیفر منحل گردید و جرائم کارکنان دولت در دادسرای عمومی و دادگاه های […]

منابع و ماخذ تحقیق 
نظام استبدادی

بگیرد تا ظاهری قانونی جلوه دهد اما از آنجا که این گونه قوانین با آرمان هایی نظیر برابری و عدم تبعیض مغایرت دارند و اغلب مردم از وضع چنین قوانینی […]