مدیریت

مدل G.Smith

این مدل توسط اسمیت در سال ۲۰۰۲ تعریف و ارائه شده است. گام­های این مدل تا حدودی شبیه مدل­های پیش­گفته بوده و برای اجرای هر کدام از این گام­ها از […]

انواع ریسک

  از دیدگاه هیمز و پناک (۱۹۹۸)، ریسک­ها به دو دسته کلی ریسک­های فنی و ریسک­های برنامه­ای تقسیم می­شوند. ریسک­های فنی بیانگر آن ریسک­هایی هستند که پروژه در برآوردن معیارهای […]

تدوین استراتژی های برون سپاری

  هزینه بالا ریسک بالا هزینه پایین ریسک بالا هزینه بالا ریسک پایین هزینه پایین ریسک پایین  ریسک تامین پایین بالا پایین بالا هزینه شکل ۲-۹- ماتریس ریسک تامین – […]

شایستگی های محوری سازمان

برای برون­سپاری، ابتدا لازم است که سازمان شایستگی­های[۱] خود را بشناسد تا به فعالیت­های ارزش­افزا و رقابتی خود واقف­گردد، زیرا ورود به عرصه برون­سپاری بدون آگاهی و شناخت کافی یک […]

اجزای اصلی تشکیل دهنده برون­سپاری

برون سپاری، یک فرآیند ارتباطی است که در یک سوی آن، سازمان برون­سپار(کارفرما، خریدار یا واگذارکننده خدمت) و در سوی دیگر آن تامین کننده (پیمانکار، فروشنده یا تدارک­دهنده خدمت) قرار […]

استراتژی و سیاست تحقیق و توسعه

  یکی از عوامل موفقیت سازمان­ها در انجام فعالیت­های تحقیق و توسعه، اتخاذ استراتژی و سیاست صحیح بر اساس شناخت درست الزامات محیطی( میزان عدم قطعیت) و آمادگی( میزان شرایط […]

روش های مختلف سنجش عملکرد بازار

یکپارچگی زنجیره تامین فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.یکپارچگی عبارت است از استفاده اشتراکی دو یا چند کاربر از اطلاعات یکسان با منبع ذخیره یکسان […]