مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه رهن دریایی//قابلیت رهن کرایه‌ی باربری

قابلیت رهن کرایه‌ی باربری پیش از پرداختن به موضوع قابلیت رهن کرایه‌ی باربری، مناسب است در ابتدا تعریفی از رهن دین که در میان فقهای امامیه مطرح است، ارائه شود. فقهای امامیه، دین را مالی کلی دانسته‌اند که به سببی در ذمه‌ی یک شخص برای شخص دیگر ثابت است.سبب ثبوت دین در ذمه، گاهی از…

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه تیپ های شخصیتی:بررسی تیپ A

بررسی قلبی فرامینگهام بیش از 1600 مرد و زن که توسط یک پرسشنامه تیپ A یاB طبقه بندی شده بودند و فارغ از هر گونه CHD بودند به مدت 8 سال پیگیری شدند. مردان تیپA اداری تقریبا 3 برابر مردان تیپ B اداری در خطر CHD بودند. آزمایش پیشگیری از بیمارنا قلبی بلژیک دو هزار…

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه حقوق دریاها/:کنوانسیون‌هایی مرتبط با بنادر و دریانوردی

کنوانسیون‌هایی که سازمان بنادر و دریانوردی به آن‌ها پیوسته و اقدامات اجرایی انجام‌گرفته 3-7-1 عهدنامه‌هاي مصوب عهدنامه‌هايي كه تحت حمايت سازمان بين‌المللي دريانوردي تصويب مي‌شوند يا مسئوليتشان بر عهده آن سازمان است، به سه دسته اصلي تقسيـم مي‌شوند: گروه نخسـت به مسائـل ايمني دريانوردي، گروه دوم به جلوگيري از آلودگي دريا و گـروه سوم به…

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درباره هوش اخلاقي/:افزایش تعهد سازمانی

راهکارهای مؤثر در افزایش تعهد سازمانی تعهد سازمانی از جمله متغیرهای مهم سازمانی است که باید مورد توجه قرار گرفته و به جهت توسعه و فرهنگ سازی آن در سازمان‌ها اقدام نموده و راه‌های ایجاد آن را مورد بررسی و بازنگری قرار داد. از    جمله‌ عوامل مؤثر بر افزایش تعهد سازمانی می‌توان به موارد زیر…

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه سازگاری زناشویی/:انواع تعارض

انواع تعارض تعارض را از لحاظ بعد و سطح می توان به سه قسمت تقسیم کرد : تعارض درون فردی که انتخاب های انطباق ناپذیر و ناسازگار در خود فرد است. تعارض های میان فردی : شامل سیستم روابطی است که میان دو یا چند نفر که به دنبال رسیدن به هدف‌هایی هستند که معمولا…

مقالات و پایان نامه ها

بازده سهام عادی:-پایان نامه درباره خرید سهام

بازده سهام عادی بازده سهام از دو قسمت تشكيل مي‌شود: بازده جاري يا بازده ناشي از دريافت سود سهام: براي محاسبه بازده جاري يك سهم، سود تقسيمي هر سهم را به قيمت روز آن سهم تقسيم مي‌كنند. نرخ پايين بازده جاري ممكن است سرمايه‌گذاري در سهام عادي را نامطلوب جلوه دهد. ولي واقعيت اين است…

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه خسارت وسائل نقلیه/تعریف مالکیت

تعریف مالکیت در زبان فارسی با افزودن «یای مشدد» و «ت» یا همان «یت» به آخر برخی کلمات عربی مصدر جعلی ساخته می‌شود. مثل: تابع-تابعیت، مظلوم-مظلومیت. بنابراین «مالکیت» را باید مصدر جعلی از «مالک» دانست و این لفظ کلمه‌ای عربی است که در تعریف آن فرهنگ‌نویسان گفته‌اند: «صاحب، خداوند، کسی که صاحب چیزی باشد و…

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درمورد فساد عقد// امتزاج عین با مال دیگر

ردّ عین در صورت تغییر قیمت ممکن در است در مدت زمانی که مال در تصرّف طرف معامله قرار دارد قیمت آن از نظر بازار کاهش یابد و یا در ابتدا افزایش یافته و سپس در زمان تحویل به قیمت اولیه برگردد. سؤال قابل طرح این است که آیا قابض نسبت به چنین قیمتی نیز…

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درمورد فساد عقد//قاعده لا ضرر

قاعده لا ضرر در مقبوض به عقد فاسد، عدم ضمان، حكمى ضررى است و مالك به طور مطلق به قابض و متصرّف اذن نداده، بلكه اذنش مقيد به دريافت عوض بوده است. بنابراين اگر بگوييم در صورت تلف، متصرّف ضامن نيست، اين حكم يك حكم ضررى است و چون قاعده لاضرر احكام ضررى را نفى…

مقالات و پایان نامه ها

هويت بخشي به مجتمع مسكوني:-پایان نامه مجتمع زیستی

معیارهای هويت بخشي به مجتمع های مسكوني طبق پايگاه نظري دراين متن هويت را امري عجين با زندگي روزمرة انسان‌ها مي‌دانیم كه به واسطة تشخيص در اثر انطباق يك عينيت با تصوير ذهني‌اش دست يافتني است و به ضرورت برقراري مستمر فرآيند انطباق، پوياست. چنانچه تشخيص بناي احراز هويت قرار گيرد، ناگزير بايد در دو…

مقالات و پایان نامه ها

مهر و موم ترکه/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

مهر و موم ترکه الف – مفهوم لغوی مهر و موم یعنی موم با نشان و نقش مهر بر او و مهر و موم زدن را قرار دادن قطعه موم گداخته و نقش و نشان مهر بر آن نهادن را گویند.[1] به عبارت دیگر مهر و موم همانگونه که از اسم آن بر می آید…

مقالات و پایان نامه ها

امضاهای دستی و الکترونیکی/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

– برخی از خواص مهم امضاهای دستی شایان ذکر است که کاغذ به عنوان حامل اطلاعات مهم جای خود را کم کم به دیگر راههای تبادل اطلاعات می دهد. در واقع کاغذ دارای معایبی از قبیل: انتقال آهسته و پر هزینه. اشغال نمودن فضای زیاد جهت بایگانی نمودن اسناد. دست یابی بسیار کند به اسناد…

مقالات و پایان نامه ها

مفاهیم بازاریابی خدمات :پایان نامه درمورد بازاریابی حسی

چشم انداز زمانی[1]: چشم اندازهای زمانی یک سری ویژگی های موقعیتی هستند که با تاثیر زمان بر رفتار مصرف کنندگان ارتباط دارند .زمان به عنوان یک عامل موقعیتی می تواند خود را به شیوه های مختلف نشان دهد .هر چقدر فرد زمان کمتری ر اختیار داشته باشد یا به عبارتی فشار زمان بر روی او…

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه حاکمیت شرکتی/: تغییرات نقش هیئت مدیره

روند تغییرات نقش هیئت مدیره حقايق حاكي از آن است كه در شركتها، مديران بيشتر دنبال منافع خود بوده اند تا منافع ذي‌نفعان. براي حل اين مشكل، دو راه حل وجود دارد: اول آنكه براي تشويق مديران به انجام رفتار مورد انتظار برايشان پاداش و انگيزاننده در نظر گرفته شود، دومين روش، قدرتمندسازي هيئت مديره…

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه تعدیل قيمت سهام/عوامل سیاسی و قيمت سهام

–  عوامل بیرونی اگر انتظار رود که اقتصاد کشور دارای رشد معقول و مناسبی برای مدت نسبتاً ” طولانی خواهد بود طبعاً” قیمت سهام تحت تأثیر قرارگرفته و افزایش خواهد یافت. در کشورهایی که از رشد و ثبات مداومی برخوردار هستند سرمایه‌گذاری در سهام عادی (شرکت‌های دارای رشد) نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها بازده بیشتری خواهد…