پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درمورد آزادی قراردادها

قانون به صراحت چنین مسأله ای را پیش بینی کرده باشد». گفتار دوم : هدف عمومی معاملات دولتی عنصر هدف در معاملات دولتی ناشی از اندیشه مداخله گری دولت در امور اجتماع و مردم به خاطر ارائه خدمات عمومی می باشد. معاملات دولتی همانند سایر قراردادها نیستند که منعقد کننده آن دو طرف خصوصی داشته…

پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درمورد قراردادهای خصوصی

ه این اصل در تمام نظام های قراردادی وجود دارد و دلیل آن را هم ایجاد امنیت قضایی ذکر کرده اند. یعنی اگر این اصل نباشد، اساس امنیت قراردادی در جامعه مخدوش می شود. اصل لازم الاجرا بودن قراردادها خود مشتمل بر دو اصل است که مستفاد از ماده 219 قانون مدنی است. دانلود رایگان…

پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درمورد قراردادهای دولتی

معاملات دولتی این مطلب به صورت یک قاعده کلی آمده است. در این ماده به اختیار مناقصه گذار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد، تصریح شده است. بند دوم : قواعد اقتداریقواعد اقتداری در قراردادهای دولتی، از اعمال حاکمیت دولت محسوب…

پایان نامه حقوق

فایل پایان نامه حقوق قولنامه

می شوند دو تا وکیل اما وکیل دوم را وکیل اول گرفته و نه موکل.2 ـ وکالت در لوازم و مقدمات آن ماده 671 ق.م اعلام می دارد: «وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات ان نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد». فرق این دو آن است که مقدمات…

پایان نامه حقوق

فایل پایان نامه حقوق ویژگی های فردی

دانسته و با توجه به تعرض روایات و صحت عرفی معامله، بیع العربون را قابل تصحیح دانسته است. اما از نظر شافعی و مالک (امام مالک) باطل است و دلیلشان یکی حدیث نبوی (نهی النبی (ص) عن بیع العربون) و دیگری اینکه تملک بیعانه از جانب بایع را از مصادیق دارا شدن بدون سبب یا…

پایان نامه حقوق

فایل پایان نامه حقوق معامله،

خسارت به بیمهگذار، بیمهگر ضرر را جبران خواهد نمود. در قرارداد اختیار معامله نیز – در صورت تغییرات ناگهانی غیر متقربه و نامطلوب قیمت‌ها – فروشنده اختیار معامله، ضرر را جبران خواهد نمود.4- در قرار داد بیمه، در صورت عدم حدوث خسارت برای بیمه گذار در پایان دوره، بیمه گر هیچ تعهدی ندارد و حق…

پایان نامه حقوق

فایل پایان نامه حقوق تولیدات صنعتی

را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «حق شریک در شرکت، سهم ورقه‌ای که بیانگر این حق است، «ورقه سهم»‌خوانده می‌شود». دوم ـ اوراق قرضه طبق ماده 52 لایه قانونی1347 ق.ت، «ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزای آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد…

پایان نامه حقوق

فایل پایان نامه حقوق خطر،

اختیار معامله آمریکایی خریدار آن، هر زمان مایل بود در زمان انعقاد قرارداد تا تاریخ انقضاء آن نسبت به اعمال حق خود، اقدام کند. اما در قرارداد اروپایی، صرفاً در تاریخ انقضاء می‌توان قرارداد اختیار معامله را اعمال کرد.پس نباید تاریخ اعمال را با تاریخ سررسید اشتباه گرفت. گفتار دوم ـ معامله گران اختیار سرمایه‌گذاران…

پایان نامه حقوق

فایل پایان نامه حقوق دائن

است، زیرا هریک از طرفین به دنبال کسب سود و منفعت است. با توجه به اینکه در عقود معوض، به طور معمول، شخصیت طرف معامله بر خلاف عقود غیرمعوض مدنظر نیست، در قرار اختیار معامله نیز اشتباه در شخصیت طرف قرارداد، تأثیری در نفوذ معامله‌ ندارد. زیرا هریک طرفین در این قرارداد به دنبال کسب…

پایان نامه حقوق

فایل پایان نامه حقوق نوسانات نرخ ارز

خصوص عقد بودن این دو قرارداد مزبور، اوصاف، الگوهای قابل انطباق مخصوص قرارداد اختیار معامله و قراداد آتی و در نهایت نیز مبانی اعتبار قراردادهای مزبور، ارائه گردیده است. فصل سوم: برای صحت هر معامله وجود شرایطی، مطابق ماده 190 قانون مدنی ضروری است. بنابراین باید بررسی کرد که قرارداد اختیار معامله و قراداد آتی…

پایان نامه حقوق

فایل پایان نامه حقوق بورس اوراق بهادار

د اختیاری را چنین تعریف کرده‌اند: «عقد اختیار عقدی است معوض در مقابل یک حق مجرد و صرف که خرید یا فروش اشیا معینی را در ازای مبلغ معین و در طول مدت معین یا در تاریخ معین به طرف دیگر واگذار می‌کند که این واگذاری به صورت مباشرت و یا در ضمن یک هیأت…

پایان نامه حقوق

منابع و ماخذ تحقیق پیشگیری از جرم

را مجاز ، حلال و مباح و اداره دیگری آن را ممنوع و حرام تلقی می کند . به علت گویا نبودن قوانین و مقررات در عمل در ادارات تفاسیر متعدد و رویه های متضادی در خصوص عمل واحدی اتخاذ می شود ، لذا غالب این تفاسیر و رویه ها سلیقه ای بوده و باید…

پایان نامه حقوق

منابع و ماخذ تحقیق بخشیدن

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس…

پایان نامه حقوق

منابع و ماخذ تحقیق نظام استبدادی

بگیرد تا ظاهری قانونی جلوه دهد اما از آنجا که این گونه قوانین با آرمان هایی نظیر برابری و عدم تبعیض مغایرت دارند و اغلب مردم از وضع چنین قوانینی مطلع می شوند و لذا سبب نارضایتی مردم و بی ثباتب پایه های حکومت می شود ؛ از سوی دیگر ، هر گونه افشاگری فساد…

پایان نامه حقوق

منابع و ماخذ تحقیق ناصرالدین شاه

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  های مأمورین دولت صرفاً از بعد جرائم بررسی می شود و تخلفات مأمورین از موضوع بحث خارج می باشد . ج)بررسی واژه تعدی مأمورین دولت :1-مفهوم لغوی:تعدی در لغت به معانی« تجاوز کردن به حقوق دیگران ، ظلم و ستم کردن» ؛ «دست اندازی کردن…