مقاله رایگان با موضوع قوانین موضوعه
بهمن 20, 1397 Comments..0

بدهدارائه هرگونه سرنخ: ارائه هرگونه سرنخی به پلیس توسط بزهدیده هرچند به ظاهر کم اهمیت ، میتواند در کشف جرم و دستگیری متهم کمک شایانی بکند. به ویژه در جرائم مهمی مانند قتل و آدمربایی... متن کامل | Share it now!

Read More

مقاله رایگان با موضوع نظام عدالت کیفری
بهمن 20, 1397 Comments..0

میشوند. نقش چشمگیر بزهدیده در چنین نظامهایی با این واقعیت پیوند میخورد که بیشتر جرمها از رهگذر بزهدیده به اطلاع پلیس میرسد تا از رهگذر عملیات شناسایی یا گشت زنی پلیس. از سویی ،... متن کامل | Share it now!

Read More

مقاله رایگان با موضوع پدیده مجرمانه
بهمن 20, 1397 Comments..0

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... متن کامل | Share it now!

Read More

تحقیق رایگان درمورد حسابداری دولتی
بهمن 20, 1397 Comments..0

عنوان اختصاص بخشی از اعتبار مصوب به هزینه معین اشاره و در دستور العمل های حسابداری دولتی سرفصل هایی برای ثبت آن لحاظ شده است.در ماده 10 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 به تامین... متن کامل | Share it now!

Read More

تحقیق رایگان درمورد فراخوان
بهمن 20, 1397 Comments..0

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  ، برابر آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد. 2) وجود فهرست کوتاه... متن کامل | Share it now!

Read More

تحقیق رایگان درمورد تحقیقات و فناوری
بهمن 20, 1397 Comments..0

این رو عدم رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی خللی در صحت معامله وارد نمی سازد و تنها تخلف اداری و انضباطی برای مسئول مربوطه محسوب می‌شود.ب ) ضمانت اجرای... متن کامل | Share it now!

Read More

تحقیق رایگان درمورد اموال غیر منقول
بهمن 20, 1397 Comments..0

ناپذیر و از لوازم نظام اداری و بروکراسی است. اگر چه در حقوق خصوصی، هر قراردادی ممکن است به ایجاب و قبول، حتی با لفظ و بدون اینکه نوشت ای رد و بدل گردد ؛ منعقد گردد؛ ولی کتبی بودن... متن کامل | Share it now!

Read More

تحقیق رایگان درمورد تصمیم به خرید
بهمن 20, 1397 Comments..0

اصولاً خدمات مشاوره از جنس اعیان نیست که در قالب عقد بیع ( خرید و فروش) مورد معامله قرار گیرد بلکه خدمات عملی است که می تواند مورد معامله واقع شود. مطابق قانون مدنی انسان می تواند در... متن کامل | Share it now!

Read More

تحقیق رایگان درمورد وظایف سازمانی
بهمن 20, 1397 Comments..0

درباره رسیدن به سن بلوغ، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود است مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 همین ماده مستلزم اثبات رشد است. طبق بند ج 9 قانون کار، عدم ممنوعیت... متن کامل | Share it now!

Read More

تحقیق رایگان درمورد طرح های عمرانی
بهمن 20, 1397 Comments..0

یکی از مراحل خرج بوده که مسئولیت آن طبق ماده 53 همین قانون، متوجه شخص ذی حساب می باشد. در صورتی که ذی حساب تأمین اعتبار را به صورت خلاف واقع گواهی نماید و این امر منجر به تعهد زائد بر... متن کامل | Share it now!

Read More

فوکا | Postmag سبز فایل.