اعتیاد چگونه شکل گرفت؟
مرداد 26, 1397 Comments..0

دانش به دست آمده در مورد اعتیاد و چگونگی شکل گیری اعتیاد اعتیاد اصولا درباره رفتارهای اجبار گونه است. رفتارهای انسان تحت تأثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد. مجموعه ای از شناختها، باورها،... متن کامل | Share it now!

Read More

ناگویی خلقی از دیدگاه روانپویشی
مرداد 26, 1397 Comments..0

ناگویی خلقی از دیدگاه روانپویشی نظریه روانکاوی معتقد است که مشکلات در تنظیم عواطف ریشه در گذشته دارند، مانند ناگویی خلقی که روابط اولیه دشوار با والدین ممکن است در رشد آن نقش داشته... متن کامل | Share it now!

Read More

ویژگی‌های بالینی هراس اجتماعی
مرداد 26, 1397 Comments..0

ویژگی‌های بالینی هراس اجتماعیویژگی اختلال هراس این است که هنگامی که شخص در معرض موقعیت ویژه یا چیزی که از آن بیم دارد قرار می‌گیرد یا حتی انتظار دارد که در معرض آن‌ها قرار گیرد،... متن کامل | Share it now!

Read More

درهم آمیختگی فکر- عمل و اختلال وسواسی- جبری
مرداد 26, 1397 Comments..0

درهم آمیختگی فکر- عمل و اختلال وسواسی- جبری یکی از سازه‌های فراشناختی که در برخی اختلالات، از جمله اختلالات اضطرابی به خصوص اختلال وسواس فکری-عملی، در سال‌های اخیر به طور گسترده‌ای... متن کامل | Share it now!

Read More

محدودیتهای ایمنی در استفاده از tDCS برای مداخلات انسانی در بیماری صرع
مرداد 26, 1397 Comments..0

محدودیتهای ایمنی در استفاده از tDCS برای مداخلات انسانی محدودیتهای تکنیکی tDCS از دیگر درمانهای غیر تهاجمی متعادل سازی-عصبی  از جنبه های مختلفی متفاوت است چرا که ایجاد پتانسیل عمل در... متن کامل | Share it now!

Read More

عوامل علیتی بیماری افسردگی چیست؟
مرداد 26, 1397 Comments..0

عوامل علیتی زیگموند فروید افسردگی را به صورت خشمی که به درون برگشته است در نظر داشت. افرادی که بیش از حد در مورد جریحه دار کردن احساسات دیگران نگران هستند یا تأیید آنها را از دست می... متن کامل | Share it now!

Read More

هدف­های کلی در طرح جدید آموزش علوم تجربی
مرداد 22, 1397 Comments..0

هدف­های کلی در طرح جدید آموزش علوم تجربی به طور کلی هدف آموزش علوم در دوره­ی آموزش عمومی آن است که دانش­آموزان را برای یادگیری مادام العمر آماده کند؛ به عبارت دیگر، هدف کلی آموزش... متن کامل | Share it now!

Read More

علم دینی در فرهنگ و ادبیات فارسی اسلامی- ایرانی
مرداد 22, 1397 Comments..0

علم دینی در فرهنگ و ادبیات فارسی اسلامی- ایرانی ناصر خسرو: ناصر خسرو زندگی و شادی را در علم دین می بیند. علم افلاطونی را در برابر علم دین، باد می داند. مایه شرف و فضل دانایان را در... متن کامل | Share it now!

Read More

عوامل افزاینده استقلال حسابرس
مرداد 22, 1397 Comments..0

عوامل افزاینده استقلال حسابرس : استقلال جوهره وروح حسابرسی است وحسابرسی بدون استقلال فاقد ارزش و معنی است. استقلال درفرهنگ وبستررهایی از تاثیر، کنترل یا اراده دیگری یا دیگران تعریف... متن کامل | Share it now!

Read More

مفهوم خشنودی شغلی ازمنظر صاحبنظران
مرداد 22, 1397 Comments..0

مفهوم خشنودی شغلی ازمنظر صاحبنظران : خشنودی شغلی عبارت ازاحساسات ونگرشهای مثبتی است که کارکنان نسبت به شغل خوددارند.یک کارمندخشنودعواطف مثبت وعلاقه وافری به شغل خودداردوبرای آن... متن کامل | Share it now!

Read More

فوکا | Postmag سبز فایل.