بهره­ وری سازمانی،قدرت و قابلیت تولید!

بهره­وری سازمانی 1-1-1-2- تعاریف کلمه بهره­وری برگردان انگلیسی واژه «Productivity» به معنای قدرت و قابلیت تولید است. در دایره المعارف بریتانیا  بهره­ری در اقتصاد به صورت نسبتی از آنچه تولید […]

چرا اعتمادبه نفس نداریم؟

ضعف اعتمادبه نفس ضعف این احساس باعث می شودکه باورکنیم فقط درصورتی قابل تأیید هستیم که ازهمه جهات کامل وبی نقص باشیم.بنابراین همواره احساس بی ارزشی کرده وتلاش می کنیم […]