مزیت رقابتی

عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شعب روستایی به خدمات بانکداری الکترونیکی و توسعه  ...

امروزه دیگر رضایتمندی مشتریان کافی نبوده و سازمانها از جمله بانکها نباید به رضایتمندی مشتریان خویش دل خوش کنند. آنها باید مطمئن شوند که مشتریان رضایتمندشان، وفادار هم هستند. هدف […]

شایستگی های محوری سازمان

برای برون­سپاری، ابتدا لازم است که سازمان شایستگی­های[۱] خود را بشناسد تا به فعالیت­های ارزش­افزا و رقابتی خود واقف­گردد، زیرا ورود به عرصه برون­سپاری بدون آگاهی و شناخت کافی یک […]