هدف­های کلی در طرح جدید آموزش علوم تجربی

هدف­های کلی در طرح جدید آموزش علوم تجربی به طور کلی هدف آموزش علوم در دوره­ی آموزش عمومی آن است که دانش­آموزان را برای یادگیری مادام العمر آماده کند؛ به عبارت دیگر، هدف کلی آموزش... متن کامل | Share it now!

علم دینی در فرهنگ و ادبیات فارسی اسلامی- ایرانی

علم دینی در فرهنگ و ادبیات فارسی اسلامی- ایرانی ناصر خسرو: ناصر خسرو زندگی و شادی را در علم دین می بیند. علم افلاطونی را در برابر علم دین، باد می داند. مایه شرف و فضل دانایان را در... متن کامل | Share it now!

عوامل افزاینده استقلال حسابرس

عوامل افزاینده استقلال حسابرس : استقلال جوهره وروح حسابرسی است وحسابرسی بدون استقلال فاقد ارزش و معنی است. استقلال درفرهنگ وبستررهایی از تاثیر، کنترل یا اراده دیگری یا دیگران تعریف... متن کامل | Share it now!

مفهوم خشنودی شغلی ازمنظر صاحبنظران

مفهوم خشنودی شغلی ازمنظر صاحبنظران : خشنودی شغلی عبارت ازاحساسات ونگرشهای مثبتی است که کارکنان نسبت به شغل خوددارند.یک کارمندخشنودعواطف مثبت وعلاقه وافری به شغل خودداردوبرای آن... متن کامل | Share it now!

عدالت در قرآن از دیدگاه روانشناختی

عدالت در قرآن: دو منبع اصلی برای اخلاق کسب و کار در آموزش های اسلامی وجود دارد که اولین و مهم ترین آن قرآن است که مسلمانان آن را به عنوان کلامی از الله پذیرفته اند که بر پیامبر نازل شده... متن کامل | Share it now!

پایه های عصبی- زیستی خوش بینی

پایه های عصبی- زیستی خوش بینی در مورد عصب زیست شناختی خوش بینی پژوهش اندکی انجام شده است. با این حال یافته های عصب زیست شناختی در سه زمینه قابل توجه اند: 1- بد بینی، افسردگی و اضطراب؛ 2-... متن کامل | Share it now!

مراحل آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی

مراحل آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی راهبرد فراشناختی مناسبی را برای استفاده در یک مهارت  انتخاب کنید. راهبرد موردنظرتان را حداقل سه بار توضیح داده و نمونه‌سازی نمایید. از بخشهای... متن کامل | Share it now!

دیدگاهها و نظریات  عمده در مورد اهمال‌کاری

دیدگاهها و نظریات  عمده در مورد اهمال‌کاری: دیدگاههای مرتبط با اهمال‌کاری در یک طیف خوشبینانه تا بدبینانه قرار دارند. از یک‌سو طرفداران دیدگاههای خوش‌بینانه، مدعی‌اند که... متن کامل | Share it now!

مهم ترین و جامع ترین نظریه های یادگیری از منظر روانشناسی

نظریه های آموزشی و یادگیری هنگامی که در یک رشته ی علمی ، یافته های پژوهشی افزایش پیدا کرد و به کمک آنها قوانین متعددی تدوین گردید شرایط لازم برای تولید یک نظریه ی علمی فراهم است . یک... متن کامل | Share it now!