تم تولد کودکان – تجربه ی یک شب به یاد ماندنی
آذر 11, 1397 Comments..0

برای اینکه بخواهیم یک جشن تولد جذاب داشته باشیم شاید مهمتر از هر چیز این است که بدانیم قرار است چگونه میهمانی ای داشته باشیم؟ چیزی که این روزها به اسم تم مهمانی از آن نام برده می شود،... متن کامل | Share it now!

Read More

مقاله درمورد دانلود تحلیل محتوا، تحلیل مضمون
آذر 7, 1397 Comments..0

زمانی یک ماهه، کدگذاری مجدد نمونه‌ای از داده‌ها صورت گرفته است. حجم مورد نیاز برای برآورد پایایی مشتمل بر 53 صحنه از مجموع 3 سریال است (رایف، 1381: 141). انتخاب این صحنه‌ها به صورت کاملا... متن کامل | Share it now!

Read More

مقاله درمورد دانلود تکرارپذیری، فرمانبرداری، تعقیب و گریز
آذر 7, 1397 Comments..0

که زنان مورد کنترل قرار می‌گیرند. بنابراین، مردان غالبا در نقش‌های مدیریتی تصویر می‌شوند و به ویژه، در نقش‌های شغلی، به زنان آموزش می‌دهند. زنان بیشتر در حال دریافت کمک از مردان... متن کامل | Share it now!

Read More

مقاله درمورد دانلود ایدئولوژی، زندگی روزمره، بزرگسالان
آذر 7, 1397 Comments..0

اجتماعی بیننده سبب سازگاری هر چه بیشتر او با ایدئولوژی حاکم ‌شود، این گونه مخاطبان قرائت هایی مسلط از متن دارند، یعنی معانی مرجح متن را می‌پذیرند. 2) جایگاه معارض: جایگاه اجتماعی... متن کامل | Share it now!

Read More

مقاله درمورد دانلود ایدئولوژی، دگرگونی فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی
آذر 7, 1397 Comments..0

می‌کنند و بر اساس آن، داوری می‌نمایند. این نظام‌ها، رفتار و دریافت فرد را در طول زندگی‌اش در مسیری خاص هدایت می‌کند. در همین مسیر است که فرد تصورات قالبی جنسیتی را می‌آموزد. در... متن کامل | Share it now!

Read More

مقاله درمورد دانلود رسانه‌های جمعی، ایدئولوژی، نیروهای اجتماعی
آذر 7, 1397 Comments..0

در پی اطلاعاتی هستند که این ادراک را مورد تایید و تقویت قرار دهند. زن‌ها و مردها هم به مثابه گروه‌های اجتماعی در ارتباط با یکدیگر تعریف می‌شوند (ایروانی 1383، 62) و بدین ترتیب بحث از... متن کامل | Share it now!

Read More

مقاله درمورد دانلود تقسیم کار، تقسیم کار جنسیتی، روابط قدرت
آذر 7, 1397 Comments..0

در خانواده تعلیم می‌گیرد تا در جهت برعهده گرفتن یک نقش خانگی و حمایتگرانه حرکت کند و پسر نیز به سوی تصدی یک نقش رقابتی‌تر سوق داده می‌شود. همه‌ی گستره‌ی وظایف خانگی به عنوان... متن کامل | Share it now!

Read More

مقاله درمورد دانلود ایدئولوژی، طلاق، روابط قدرت
آذر 7, 1397 Comments..0

روبنای جامعه، یعنی فرهنگ، سیاست، ایدئولوژی، هنر و … است. از این رو، طبقه‌ای که مالک ابزارهای تولید مادی است، ابزارهای تولید فکری را هم کنترل می‌کند. به همین دلیل، در هر دوره‌ای... متن کامل | Share it now!

Read More

مقاله درمورد دانلود ایدئولوژی، ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی
آذر 7, 1397 Comments..0

در ارتباط است، اثرگذار می‌داند. پنج اصل اساسی تحلیل انتقادی گفتمان را به صورت زیر بیان می‌کنند: 1) فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی تاحدی ویژگی زبانی – گفتمانی دارند. کردارهای گفتمانی که... متن کامل | Share it now!

Read More

مقاله درمورد دانلود ناخودآگاه، ایدئولوژی، تحلیل گفتمان
آذر 7, 1397 Comments..0

بیان مفاهیم خود سود می‌جوید (وولن، 1389: 113) هنر به طور کلی و فیلم به طور خاص دست‌کم در سه نقطه با واقعیت بستگی دارد: 1)هنرمند در دنیای واقعی زندگی می‌کند و از زندگی و تجربیات خود الهام... متن کامل | Share it now!

Read More

فوکا | Postmag سبز فایل.