دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی
آذر 14, 1397 Comments..0

یک ماهیت ایستا به این معنی که یک فرایند وابسته به زمان بوده و تغییرات درونی و بیرونی در آن دخیل هستند برخورداری از کیفیت زندگی ضعیف می تواند بر روی ارتباطات خانوادگی نیز اثر گذارد. کیفیت زندگی ضعیف می تواند موجب به کار گیری مکانیسم های مقابله و سازگاری نا موثر در افراد شده و متعاقبأ موجب افزایش تنش در آنان گردد .
بسیاری از

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع همکاران????)، فوقخاری، RC، نداشت.

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.