دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، رضایت از زندگی، فعالیت های اجتماعی، وضعیت اقتصادی
آذر 14, 1397 Comments..0

سلامت عمومی، قابلیت کاربردی، کارکردهای عاطفی،میزان احساس خوشبختی ، رضایت از زندگی،شادکامی، میزان هوشیاری،میزان نشانگان فعالیت های اجتماعی ، ایفای مناسب عملکرد جنسی میزان حافظه، موقعیت مالی و شغلی(بیات و بیات،۱۳۹۰).
۳-۴-۲ عوامل موثر بر کیفیت زندگی
عوامل موثر بر کیفیت زندگی از دیدگاه فرانس:
– خانواده
– وضعیت اقتصادی و

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدیرسانه‌های جمعی، اوقات فراغت، آداب و رسوم

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.