دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، سلامت روان، ثبات سیاسی، امنیت شغلی
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

کیفیت زندگی
کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی است که شامل ارزیابی تجربیات ذهنی و روانشناختی ، جسمانی و اجتماعی، مرتبط به چهار چوب زمان است.معیار های کیفیت زندگی شامل :
سلامت روان، سلامت بدن، زندگی مناسب خانوادگی، زندگی مناسب اجتماعی ، آب و هوا و فضای مناسب امنیت شغلی ، دارا بودن ؛آزادی، تساوی جنس، امنیت و ثبات سیاسی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی - رفتاری، درمان شناختی رفتاری، شناختی رفتاری

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.