دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، سلامت روان، ثبات سیاسی، امنیت شغلی
آذر 14, 1397 Comments..0

کیفیت زندگی
کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی است که شامل ارزیابی تجربیات ذهنی و روانشناختی ، جسمانی و اجتماعی، مرتبط به چهار چوب زمان است.معیار های کیفیت زندگی شامل :
سلامت روان، سلامت بدن، زندگی مناسب خانوادگی، زندگی مناسب اجتماعی ، آب و هوا و فضای مناسب امنیت شغلی ، دارا بودن ؛آزادی، تساوی جنس، امنیت و ثبات سیاسی

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد ساده سازی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.