دانلود پایان نامه درباره BNNT-Gaبیشترین، نانولولههای، CNT(، بورنیترید
آذر 14, 1397 Comments..0

مقادیر سختی ساختارها، مشخص میشود که ساختار Hg(II) & BNNT-Gaبیشترین سختی و کمترین نرمی بنابراین رسانایی آن از سایر ساختارها کمتر است. ساختار ) ۰ -۶ Al(III) & CNT( کمترین سختی بنابراین میزان رسانایی و نرمی آن از سایر ساختارها بیشتر است.
نتیجه این که ساختارهای حاصل از نانولولههای بورنیترید BNNT-Gaبیشترین سختی و ساختارهای حاصل

مطلب مشابه :  مقاله درمورد دانلودتقسیم کار جنسیتی، تقسیم کار، رسانه‌های جمعی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.