منابع پایان نامه ارشد با موضوع فوقخاری، آبداکشن، گشتاوری، جاب
آذر 14, 1397 Comments..0

بازو در صفحه فرونتال، ۲) استارتر که دروضعیت آبداکشن صفر درجه با بازو در وضعیت طبیعی ۳) وضعیت جاب. نتایج آنها نشان میدهد که با افزایش چرخش داخلی بازوی گشتاوری عضله فوقخاری کوچکتر میشود بنابراین تست جاب نمیتواند آسیب عضله فوقخاری را بسنجد و همینطور وضعیت استارتر و آبداکشن ۹۰ درجه میزان بازوی گشتاوری فوقخاری تقریبا یکسان بود اما

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ، انحراف،، ،

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.