منبع تحقیق با موضوع ESP، the، varied.، designer,
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

notice. Therefore, it can be inferred from Robinson (1991) that it is the general language teacher’s responsibility to teach ESP classes. Dudley-Evans and St John (1998) argue that ESP teaching is extremely varied. They continue to say that the ESP fractioned should perform different roles: teacher, course designer, collaborator,

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان پروتونهای، محدودهppm، ۵۴/۱-۸۷/۱،، ۷۵/۳

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.