پایان نامه ارشد رایگان با موضوع GCM، (۳-۲)، ،
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

(۳-۲)
در اینجا مرتبه قرار گرفتن و تعداد کل داده می باشد. به این ترتیب یک مقدار آستانه برای بارندگی جهت برش تابع احتمال از داده های اولیه GCM برای یک ماه خاص بدست می آید. معمولا را برای دوره گذشته صفر در نظر می گیرند.
سپس برای تصحیح مقدار بارندگی مدل از روش تبدیل گاما استفاده می

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهنانولوله، Al3+&BNT(6,0)، LUMO، می‎باشد

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.