پایان نامه با کلید واژگان پروتونهای، میشوند.تعداد، کیب، کمپلکس(۵):
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

کمپلکس [Co(Me-Saldien)(4-MePy)]B(Ph)4 در حلال (CD3)2CO

پروتونهای NH و ۴گروه متیلنی Ha,Ha’,Hb,Hb’ در محدوده ppm 24/4-91/2 مشاهده می شوند. در این طیف پروتونهای آروماتیک در محدوده ppm56/8-6 ظاهر میشوند.تعداد پروتونهای طیف مطابقت خوبی با تعداد کل پروتونهای موجود در ترکیب کمپلکس دارد.
۳-۳-۷- طیف۱H-NMR تر کیب کمپلکس(۵):

مطلب مشابه :  مقاله درمورد دانلودرسانه‌های جمعی، اوقات فراغت، آداب و رسوم

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.