پایان نامه درمورد بهینه سازی
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

بهینه سازی را دارد و همانطور که قبلا گفته شد پس از بدست آوردن منحنی های پلاریزاسیون و منحنی توان از این نرم افزار، مقدار ماکزیمم منحنی توان بعنوان برازندگی در نظر گرفته شده است. از آنجاییکه در حلهای تحلیلی، کانالهای موازی جوابهای منطبقتری با آزمایشات عملی دارند، از کانالهای موازی برای بهینه سازی استفاده شد. نرخ جریان ورودی در هر

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، سازمان بهداشت جهانی، رضایت از زندگ، رضایت از زندگی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.