پایان نامه درمورد جنگ جهانی اول
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

متحده آمریکا در واحدهای تصفیه آب به سال ۱۸۸۳ میلادی میرسد. معروفترین جاذبها در تصفیه آب و فاضلاب کربن فعال میباشد که کاربرد آن از جنگ جهانی اول و استفاده در ماسک های شیمیایی آغاز گردید. هم چنین کربن فعال در سال ۱۹۲۰ در شیکاگو برای کنترل بوی ناشی از کلروفنل استفاده گردید. امروزه کربن فعال به عنوان جاذبی خوب در حذف آلایندهها کاربرد

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان NHحلقه، همپوشا، ۱۳/۲، پروتونهای

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.