پایان نامه درمورد مطالعات کتابخانه ای
آذر 14, 1397 Comments..0

استات+آب
۶
PVAc
PPy+PVAc
استونیتریل
۶
PVAc
PPy+PVAc
اتیل متیل کتون+آب
۶
PVAc
PPy+PVAc
اتیل متیل کتون+آب
PEG=6gl-1
PVA=6gl-1
PEG+PVAc
PPy+PEG+PVAc

فصل دوم
مطالعات کتابخانه ای

مقدمه
در این فصل که اختصاص به مطالعه های کتابخانهای دارد تاریخچه جذب سطحی، مروری بر تحقیقات انجام شده توسط

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان پروتونهای، طیف۱H-NMR، کیب، ۳-۳-۴-

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.