فهرست بستن

پایان نامه درمورد پیوند دوگانه

تغییر مسیر الکترون های محدود در مولکول وقتی که اتم هیدروژن به آن اضافه یا از آن جدا می شود سبب تغییرات رنگی pH متیل اورانژ می شود. این مولکول رنگ سبز – آبی را جذب می کند و در نتیجه به رنگ قرمز دیده می شود. نیتروژن دارای بار مثبت پیوند دوگانه دارد]۲۳[.
این رنگ از واکنش سولفانیلیک اسید، سدیم نیترات و دی متیل آلانین ساخته می شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *