پایان نامه رایگان با موضوع آبپوشی، الکتروستاتیکی، رانش، کره‌های
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

مولکول‌های یونی نمک، کره‌های آبپوشی تشکیل می‌دهند و این موضوع باعث کاهش مولکول‌های آب برای آبپوشی مولکول‌های آنالیت شده و نتیجه آن رانش مولکول‌های آنالیت به سمت حلال آلی و افزایش کارایی استخراج می‌باشد. پدیده دوم بر هم کنش الکتروستاتیکی مولکول‌های آنالیت و نمک است، که این بر هم کنش باعث کاهش تحرک مولکول‌های آنالیت و افزایش ضخامت

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع of، the، an، Rhetorical

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.