پایان نامه رایگان با موضوع استخراج:، دقیقه،، آلی:، n-

بدست آمده می‌توان گفت که پدیده الکترواستاتیکی و یا افزایش ویسکوزیته در این پروسه غالب بوده و موجب کاهش میزان استخراج دارو شده است.

نمودار (۴-۵). تاثیر قدرت یونی فاز دهنده،
شرایط استخراج: حلال فاز آلی: n- اکتانول، pH فاز دهنده ۸/۸، pH فاز گیرنده: ۴/۲ ، سرعت هم‌زدن ۵۰۰ دور در دقیقه، زمان استخراج: ۲۰ دقیقه، دمای

پاسخی بگذارید