پایان نامه رایگان با موضوع استخراج:، دقیقه،، آلی:، n-
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

بدست آمده می‌توان گفت که پدیده الکترواستاتیکی و یا افزایش ویسکوزیته در این پروسه غالب بوده و موجب کاهش میزان استخراج دارو شده است.

نمودار (۴-۵). تاثیر قدرت یونی فاز دهنده،
شرایط استخراج: حلال فاز آلی: n- اکتانول، pH فاز دهنده ۸/۸، pH فاز گیرنده: ۴/۲ ، سرعت هم‌زدن ۵۰۰ دور در دقیقه، زمان استخراج: ۲۰ دقیقه، دمای

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان NHحلقه، همپوشا، ۱۳/۲، پروتونهای

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.