معرفی انواع سبک های رهبری؛ سبک رهبری شما کدام یک است؟
مرداد 17, 1397 Comments..0

تعریف رهبری     واژه رهبری نزد افرادمختلف معانی متفاوتی دارد.این واژه ،واژه ای عادی است که دراصطلاحات فنی  یک رشته علمی،بدون اینکه دقیقا تعریف مجددشود،پذیرفته شده است.درنتیجه... متن کامل | Share it now!

Read More

توانمندسازی چیست و چه اثری بر نگرش افراد دارد؟
مرداد 17, 1397 Comments..0

تاریخچه توانمندسازی در مدیریت، سابقه استفاده از اصطلاح توانمندسازی به دموکراسی صنعتی و مشارکت کارکنان در تصمیم­گیری­های سازمان، تحت عناوین مختلفی هم­چون تیم­سازی، مشارکت فعال و... متن کامل | Share it now!

Read More

منظور از افسردگی حاد یا گذرا چیست؟
مرداد 17, 1397 Comments..0

منظور از افسردگی حاد یا گذرا چیست؟ افسردگی حاد که عموماً باغمگینی  ، اندوه و غم زدگی همراه است، همواره کوتاه ، شدید و درعین حال ناخوشایند و ناراحت کننده است و موجب تغییرات خلقی می... متن کامل | Share it now!

Read More

مفاهیم  نظری رضایت زناشویی و تاثیر ان بر کیفیت زندگی
مرداد 17, 1397 Comments..0

مفاهیم  نظری رضایت زناشویی از نظر اسپانیر و لیوایس رضایت زناشویی حالتی از رضایت مندی در ازدواج است که به وسیله ی ادراک درون فردی (واکنش تجربه شده درونی ) یا یک ادراک بین شخصی ( سازش بین... متن کامل | Share it now!

Read More

مفهوم انگیزش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی
مرداد 17, 1397 Comments..0

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ارزشیابی به یک فرایند نظام دار برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات گفته می­شود به این منظور که تبیین شود آیا هدفهای مورد نظر تحقق یافته اند یا درحال تحقق... متن کامل | Share it now!

Read More

شخصیت ضداجتماعی و نشانه های آن
مرداد 17, 1397 Comments..0

شخصیت ضداجتماعی شخصیت ضداجتماعی گسیخته و مخرب بوده اشکالات اخلاقی و وجدانی عمیق و همه جانبه دارد انها قادر نیستند ارزش‌های فردی و اجتماعی و گروهی را رعایت نمایند. خودخواه،... متن کامل | Share it now!

Read More

مدل های موجود در خصوص سنجش باورهای معرفت شناختی
مرداد 16, 1397 Comments..0

رایج ترین مدل های نظری مطرح شده – مدل ترسیم شناختی پری(1970): بررسی فرایند تحول و استدلال و مراحل آن(پری ، 1970، به نقل از عباسی 1390). – مدل قضاوت انعکاسی(RJM)کینگ و کیچنر(1981). معرفی 7 مرحله... متن کامل | Share it now!

Read More

آیین‌نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت
مرداد 16, 1397 Comments..0

آیین‌نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت‌ فصل اول ـ سازمان کانون اصلاح و تربیت‌ ماده 1 ـ کانون اصلاح و تربیت مرکزی است که نگاهداری ‌ ، تهذیب و تربیت اطفالی را که‌ برحسب ‌مقررات ‌قانون... متن کامل | Share it now!

Read More

مفهوم کیفیت زندگی از نظر روانشناختی
مرداد 16, 1397 Comments..0

کیفیت زندگی به دوران ارسطو، 385 سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد، در آن دوران ارسطو « زندگی خوب» یا « خوب انجام دادن کارها» را به معنی شاد بودن در نظر گرفته است، لیکن در عین حال به تفاوت... متن کامل | Share it now!

Read More

موانع خلاقیت از نظر علم روانشناسی
مرداد 16, 1397 Comments..0

موانع اعتماد به نفس پایین: اعتماد به نفس نیروی عظیمی در تداوم خلاقیت به شمار می رود، چه بسا ایده های بالقوه مهم که در اثر عدم اعتماد به نفس خلق کنندگان، در نطفه خفه گردیده و حتی هرگز... متن کامل | Share it now!

Read More

فوکا | Postmag سبز فایل.