دیدگاههای نظری درباره ازدواج
مرداد 21, 1397 Comments..0

دیدگاههای نظری درباره ازدواج الف) نظریه تبادلات اجتماعی این رویکرد مهمترین دیدگاه نظری پژوهش در زمینه ازدواج و روابط نزدیک است که از نظریه وابستگی متقابل تیبات و کلی (1959؛ به نقل از... متن کامل | Share it now!

Read More

بهزیستی روان شناختی و نقش ان برسلامت افراد
مرداد 21, 1397 Comments..0

بهزیستی روان شناختی،تاریخچه،مفاهیم،نظریه ها ورویکردها عناصر عملی متعددی وجود دارد که باسلامت کلی افراددرارتباط است.عناصری مثل هوش، ساختار فیزیکی و شخصیت عموماً محصول ترکیب... متن کامل | Share it now!

Read More

تعریف هویت از دیدگاه روانشناختی
مرداد 21, 1397 Comments..0

تعریف هویت فروید (به نقل از محسنی، 1385) واژه هویت را تنها یک بار در زمینه روانی – اجتماعی به طور صمنی به کار برد. او از “هویت درونی” صحبت کرد که نه بر پایه نژاد یا مذهب، بلکه بر اساس... متن کامل | Share it now!

Read More

هوش هیجانی و رابطه ی ان با سلامت روانبی و موفقیت شغلی
مرداد 21, 1397 Comments..0

هوش هیجانی و موفقیت شغلی    دانیل گلمن (2009) می گوید: «قوانین انجام کار دائماً در حال تغییرند و ما همیشه به وسیله معیارهای جدیدی مورد قضاوت قرار می گیریم. مهم نیست ما چقدر هوشمندیم،... متن کامل | Share it now!

Read More

تکنیک های والدین جهت اعمال کنترل فرزندان
مرداد 21, 1397 Comments..0

تکنیک های والدین جهت اعمال کنترل از جمله تکنیک های مورد استفادۀ والدین جهت اعمال کنترل فرزندان خود به عبارت زیر می باشد: 2-5-1- تکنیک قدرتی-اثباتی    شامل تنبیه بدنی و محرومیت است. تهدید... متن کامل | Share it now!

Read More

تاثیر گروه همسالان بر عزت نفس کودکان و نوجوانان
مرداد 20, 1397 Comments..0

  8-6-2 کنترل خود و عزت نفس به نظر میرسد که کنترل خود به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم با عزت نفس مرتبط است . اول اینکه کودکی که توانایی سازمان و جهت دهی فعالیت ها و ابراز عواطفش را دارد... متن کامل | Share it now!

Read More

تصویر بالینی از فردی با اختلال اضطراب اجتماعی
مرداد 20, 1397 Comments..0

تصویر بالینی از فردی با اختلال اضطراب اجتماعی: افرادی با اختلال اضطراب اجتماعی، نوعاً محتاط، کمرو، و در گروه ها ساکت هستند و وقتی که در مرکز توجه می باشند، احساس ناراحتی دارند، آنها... متن کامل | Share it now!

Read More

   مدل فرایند کار کرد خانواده
مرداد 20, 1397 Comments..0

   مدل فرایند کار کرد خانواده این مدل نیز نهایتاً از طرح طبقات خانوادگی مشتق می­شود. همانطور که توسط استین هاور و همکارانش ( 1984) بیان شد این مدل کار کرد خانواده را در طول شش بعد بررسی... متن کامل | Share it now!

Read More

فرا شناخت!آگاهی در باره نظام شناختی خویش
مرداد 20, 1397 Comments..0

فرا شناخت آگاهی در باره نظام شناختی خویش،فرا شناخت نامیده می شود. فرا شناخت در خلال یادگیری و در خلال انتقال دو نوع متفاوت از یکدیگر هستند: اولی آگاهیهایی است در باره آنچه می دانیم و... متن کامل | Share it now!

Read More

ماهیت مواد مخدر و مفهوم آن
مرداد 20, 1397 Comments..0

ماهیت مواد مخدر : ماده مخدر ماده ای طبیعی یا شیمیایی است که نیروی روانی را تحریک می کند که از طریق آثاری که در احساسات ، ذهن یا اندیشه آدمی می گذارد ، باعث تغییراتی در رفتار می شود. اگر... متن کامل | Share it now!

Read More

فوکا | Postmag سبز فایل.