همه چیز برای برگزاری یک مراسم عروسی عالی
مهر 7, 1397 Comments..0

معیارهای یک تالار عروسی مناسب برای مراسم عروسی امکانات تالار پذیرایی 1-نورپردازی مناسب و زیبا2-داشتن پارکینگ عمومی3-داشتن جایگاه زیبا برای عروس و داماد4-سرویس دهی منظم و... متن کامل | Share it now!

Read More

نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی از دیدگاه روانشناختی
مهر 2, 1397 Comments..0

معمولا” سه سیستم پاسخدهی مجزا شناختی- کلامی، سیستم رفتاری- بیانی و سیستم فیزیولوژیکی _ بیانی، برای تحلیل رفتار هیجانی استفاده می شود (خیر، استوار، 1385). تمایز بین جنبه­های شناختی،... متن کامل | Share it now!

Read More

چگونگی کمک کردن رفتار شهروندی سازمانی به سازمان
شهریور 31, 1397 Comments..0

1-کمک: کمک و مهربانی نسبت به غریبه ها(مانند مصرف کننده و عرضه کننده) توانایی سازمان را در وارد کردن منابع تسهیل و بر احساسات آنها نسبت به سازمان تاثیر می گذارد و این باعث انتقال و انجام... متن کامل | Share it now!

Read More

مهمترین عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی کاری
شهریور 31, 1397 Comments..0

1-  روند روابط انسانی. 2-  روند دوگانه علم مدیریت یا نظریه تصمیم گیری و جنبش انسان مدار. 3-  نظریه عمومی سیستم ها که شامل: الف: سیستم های فنی- اجتماعی: یکی از مدخل های مهم توسعه سازمانی... متن کامل | Share it now!

Read More

بررسی سازگاری زنان در خصوص تأثیر طلاق و اختلافات زناشویی
شهریور 31, 1397 Comments..0

در خصوص طلاق عاطفی تحقیقات انگشت شماری صورت گرفته است از آن میان می توان به تحقیق، اجتماعی (1389) اشاره کرد. این محقق با بررسی رابطه طلاق عاطفی با کیفیت زندگی دریافت رابطه منفی معنی داری... متن کامل | Share it now!

Read More

نظریه های مختلف در زمینه ی طلاق عاطفی
شهریور 31, 1397 Comments..0

در خصوص پدیده طلاق عاطفی دیدگاههای نظری محدودی ارائه شده است که در ادامه توضیح مختصری در باب هر یک آمده است.   – نظریه طلاق عاطفی کسلر از دیدگاه کسلر مرحله اول جدایی زوجین از... متن کامل | Share it now!

Read More

بررسی نقش دانش در مدیریت دانش
شهریور 31, 1397 Comments..0

ادالسن می گوید: مردم همواره دانش داشته اند و از آن استفاده کرده اند. اما دقیقا دانش چیست ؟ دانش، دانستنی است که در تجربیات، مهارت ها، قابلیت ها، توانایی ها، استعداد، افکار، عقاید، طرز... متن کامل | Share it now!

Read More

نقش ساختار سازمانی از دیدگاه علمی
شهریور 31, 1397 Comments..0

ساختار سازمانی سه نقش اصلی رابر عهده دارد:1- مهمترین وظیفه ساختار اینست که بوسیله آن اهداف سازمان تحقق پیدا می کند.2- ساختار به خاطر این امر برنامه ریزی می شودکه قدرت افراد مختلف در یک... متن کامل | Share it now!

Read More

مبانی نظری توانمندسازی
شهریور 31, 1397 Comments..0

توانمند سازی در دوران مدیریت علمی در کانون توجه صاحب نظران مدیریت نبوده است . بعداز نهضت روابط انسانی مسائلی مانند رضایت شغلی ، غنی سازی شغل و رهبری دموکراتیک مطرح شد و توانمندسازی... متن کامل | Share it now!

Read More

عوامل موثربر شخصیت
شهریور 31, 1397 Comments..0

  عوامل متعددی بر شکل گیری شخصیت تأثیر گذارند که شرح آنها در ذیل آمده است.  عوامل ژنتیکی به نظر می رسد که عوامل ژنتیکی آینده فرد را رقم می زند. ژن هاکه انتقال دهنده صورت انسانی از یک... متن کامل | Share it now!

Read More

فوکا | Postmag سبز فایل.