ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت
مرداد 21, 1397 Comments..0

10    ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت 2-2-10 -1     جایگاه ارزشیابی در دوره های آموزش ضمن خدمت یکی از مهم ترین سؤلات در حوزه آموزش ضمن خدمت این پرسش اساسی است که ارزشیابی از دوره های... متن کامل | Share it now!

Read More

 مفهوم یادگیری و فرایند یادگیری انسان
مرداد 21, 1397 Comments..0

2   فرایند یادگیری انسان پس از مطالعه و بررسى طرق مختلف یادگیری، ممکن است این سؤال به ذهن خطور کند که اغلب تحقیقات و آزمایش‌هاى انجام شده در زمینه یادگیری، در آزمایشگاه و بر روى... متن کامل | Share it now!

Read More

رویکردهای روان شناسانه ی هویت و هویت دینی
مرداد 21, 1397 Comments..0

هویت دینی هویت: واژه هویت یا  Identity ریشه در زبان لاتین دارد ( Identitas) که از Idem یعنی مشابه و یکسان ریشه می گیرد) و دو معنای اصلی دارد.اولین معنای آن بیانگر مفهوم تشابه مطلق است:این با آن... متن کامل | Share it now!

Read More

عوامل ایجاد­کننده تعارض در سازمان
مرداد 21, 1397 Comments..0

منابع تعارض عوامل ایجاد­کننده تعارض در سازمان متعددند که در این قسمت به مهم­ترین آن­ها اشاره می­شود: تفاوت­های فردی سرشت و طبیعت مردم متفاوت است. بعضی افراد پرخاشگر و سلطه جویند و... متن کامل | Share it now!

Read More

هوش هیجانی چه ابعادی دارد؟
مرداد 21, 1397 Comments..0

– ابعاد هوش هیجانی جان میر و پیتر سالوی ابعاد چهارگانه هوش هیجانی را به شرح زیر بیان کرده اند (بلیز، 2002، ص :  سیراروجی و میر، 2002 ؛ باران و پارکر، 2002 و بویاتزیس، 2001، ص 28). 1ـ خودآگاهی... متن کامل | Share it now!

Read More

اهمیت هیجانات و ضرورت توجه نمودن به آنها
مرداد 21, 1397 Comments..0

هیجان و اجزاء آن هیجان­ها بسیار پیچیده­تر از آن هستند که بتوان یک تعریف روشن و واضحی از آن­ها ارائه کرد. به قول مزلو (به نقل از مکتبی، 1387). اگر فردی بتواند تعریفی از هیجان ارائه دهد، به... متن کامل | Share it now!

Read More

عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
مرداد 21, 1397 Comments..0

عملکرد تحصیلی انگیزه:اصطلاح انگیزه به معنی حرکت دادن مشتق شده است. انگیزه، چیزی است که ما را به جنبش و حرکت وادار و کمک می کند تا تکالیف خود را کامل کنیم. انگیزه فرایندی است که طی آن... متن کامل | Share it now!

Read More

دیدگاههای نظری درباره ازدواج
مرداد 21, 1397 Comments..0

دیدگاههای نظری درباره ازدواج الف) نظریه تبادلات اجتماعی این رویکرد مهمترین دیدگاه نظری پژوهش در زمینه ازدواج و روابط نزدیک است که از نظریه وابستگی متقابل تیبات و کلی (1959؛ به نقل از... متن کامل | Share it now!

Read More

بهزیستی روان شناختی و نقش ان برسلامت افراد
مرداد 21, 1397 Comments..0

بهزیستی روان شناختی،تاریخچه،مفاهیم،نظریه ها ورویکردها عناصر عملی متعددی وجود دارد که باسلامت کلی افراددرارتباط است.عناصری مثل هوش، ساختار فیزیکی و شخصیت عموماً محصول ترکیب... متن کامل | Share it now!

Read More

تعریف هویت از دیدگاه روانشناختی
مرداد 21, 1397 Comments..0

تعریف هویت فروید (به نقل از محسنی، 1385) واژه هویت را تنها یک بار در زمینه روانی – اجتماعی به طور صمنی به کار برد. او از “هویت درونی” صحبت کرد که نه بر پایه نژاد یا مذهب، بلکه بر اساس... متن کامل | Share it now!

Read More

فوکا | Postmag سبز فایل.