سیستم بازداری

آموخته شده، بدبین بودن، عقاید غیرمنطقی، خودکارآمدی و عزت‌نفس پائین و از خودبیزاری، احساس کاهش یافته، کنترل بر موقعیت مشخص می‌شود همگی با هم می‌تواند ارائه کننده علت اهمال کاری باشند چون همه این عوامل انجام وظایف و تکالیف را مشکل می‌سازد (استیل،2007).
2ـ برون‌گرایی: که به عنوان دومین عامل شخصیت در طول سه عامل در نظر گرفته می‌شود در برگیرنده خصوصیاتی مثل: عواطف مثبت، تکانشگر بودن و احساس طلب بودن ‌می‌‌باشد. افراد برون‌گرا اجتماعی ، خوش بین، برون‌ریز، با انرژی، خود بیانگر، فعال و تکانشگر تعریف می‌شوند (فراری و همکاران، 2007).

بعضی از صورت‌های برون‌گرایی – مثل سطوح انرژی ـ که صورت متضاد آن در افسردگی دیده می‌شود قبلا بحث شد. بعضی از عوامل برونگرایی با این خصوصیات در تضاد هستند. رخوت و بی‌حالی که در تضاد با برونگرایی است اهمال کاری را پیش‌بینی می‌کند. همچنین تکانشگری نیز هر چند پیش‌بینی کننده اهمال کاری است ولی وجه ای از برونگرایی است. در مورد برونگرایی نتایج معناداری به دست نیامده است (استیل، 2007).
الف)تکانشگری: درحالیکه اضطراب به عنوان سیستم بازداری رفتار (BIS) در نظر گرفته می‌شود تکانشگری به عنوان سیستم فعال رفتاری در نظر گرفته می‌شود (BAS) که فرد را در جهت پیگیری تجارب پاداش دهنده تحریک می‌کند و یک عامل شناختی مهم برای عملکرد سریع است. بنابراین فردی با سیستم BAS بیش از حد فعال دارای ویژگی‌هایی هم‌چون سریع‌العمل بودن در تصمیم‌گیری، دامنه توجه کوتاه و محدود می‌باشد. این افراد به علت اینکه بیشتر احتمال دارد که با امیال آنی مضطرب و تحریک شوند و توجه‌شان را بیشتر بر آن متمرکز کنند، در تصمیم‌گیری‌ها کمتر آینده‌نگرند و دنبال خوشی‌های لحظه‌ای هستند. در نتیجه از مسؤولیت‌ها و از پاداش‌های بزرگتر که در بلندمدت کسب می‌شود چشم‌پوشی می‌کنند و آنها را نادیده می‌گیرند که این عوامل احتمال اهمال کاری را افزایش می‌دهد(فراری و همکاران، 2007).

ب) احساس طلب بودن: مشابه تکانشگری به عنوان نتیجه‌ای از فعالیت زیاد سیستم((BAS تفسیر می‌شود. افرادی با این ویژگی به سرعت و به خصوص در تکالیف آزارنده و یا ملال‌آور، خسته و دلزده می‌شوند و به آسانی برانگیخته می‌شوند. علاوه بر اینکه این عوامل در بروز اهمال کاری می‌تواند مؤثر باشد به نظر می‌رسد تأخیر این افراد در انجام وظایف یک تأخیر برنامه‌ریزی شده (یک تاکتیک) جهت افزایش دلپذیری و خوشایندی ناشی از تجربه برانگیختگی و تنش در زمان فرا رسیدن ضرب‌العجل‌ها و آخرین لحظات فرا رسیدن مهلت‌ها و به تبع آن افزایش عملکرد است (مورالز، 2011؛ فراری و همکاران، 1994؛ چو و چوی ، 2005). در صورتی‌که این شیوه عمل صورت اعتیادآور به خود بگیرد می‌تواند اهمال کاری در همه امور را افزایش داده و لذت و خوشی را به بهای کاهش کیفیت و کمیت عملکرد و پشیمانی در بلندمدت کسب کنند(استیل، 2007).
3- توافق‌پذیری: برطبق تجارب بالینی بورکا و یان(فراری و همکاران، 2007 ) تمرد، شک و دودلی ـ عدم سازش‌پذیری و توافق پذیری بیشترین محرک‌های اهمال کاری هستند. افرادی با این ویژگی‌های شخصیتی بیشتر احتمال دارد که برنامه‌های تحصیلی را به عنوان عامل خارجی آزارنده تجربه کنند و در نتیجه از آنان اجتناب و از انجام آنها تمرد کنند و روی برنامه‌ها و امور شخصی خودشان کار کنند و بدین وسیله استقلال فردی خودشان را نشان دهند ( فراری و همکاران، 1994).
4) گشودگی نسبت به تجارب: که استیل،(2007) آن را دربرگیرنده تخیلات روشن و وسیع ـ احساسات هنری و عمیق و انعطاف‌پذیری رفتاری، هوش و نگرش‌های غیرمعمولی می‌داند از بین 5 عامل بزرگ شخصیت ارتباطی قوی با هوش و استعداد تحصیلی نشان داده است. ولی ارتباطی مستقیم میان هوش و استعداد تحصیلی و گشودگی نسبت به تجارب با اهمال کاری مشاهده نشده است (استیل، 2007).
لای (2001، به نقل از مورالز ، 2011) خاطرنشان می‌کند اهمال کاران بیشتر اطلاعات غیرعلمی و سمبولیک را جستجو می‌کنند. همچنین ارتباطی مثبت میان اهمال کاری و صورت‌های فانتزی و تخیلی از ویژگی گشودگی نسبت به تجارب بدست آورد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-وجدان گرایی: این عامل در راستای ساختارهای مختلف مربوط به خودتنظیمی مورد بررسی قرارگرفته است و از آنجا که اهمال کاری به عنوان شکست در خودتنظیمی و کمبود وجدان گرایی ارائه و تعریف شده است در نتیجه اهمال کاری باید با آنها ومولفه‌‌هایشان همبستگی قوی داشته باشد. یعنی باید با حواسپرتی، ضعف سازمان دهی، انگیزه پیشرفت پائین و شکاف بین اراده ـ عمل در ارتباط باشد ،که هرکدام از این ساختارها نماینده شکست در خودتنظیمی و سطوح پائین وجدان‌گرایی می‌باشند) لی ، کلی و ادواردز ،2006).
الف) سازمان‌دهی: که یک عامل مهم خودتنظیمی است می‌تواند اهمال کاری را از طریق هدف گزینی و درجه‌بندی اهداف کاهش دهد (پتی،1988، به نقل از لی و همکاران، 2006).
ب) انگیزه پیشرفت: که عاملی از وجدان‌گرایی است از آن نظر می‌تواند با اهمال کاری در ارتباط باشد که افرادی با انگیزه پیشرفت بالا اهداف سختی برای خودشان تعیین می‌کنند و از درگیری و کار کردن بر روی آنها فی نفسه لذت می‌برند(کاستاومک کرا،1992؛ به نقل از استیل،2007).
ج) شکاف ـ عمل ـ اراده: اشاره به درجه و میزانی داردکه افراد از برنامه اصلی کارشان پیروی می‌کنند. به عبارتی شکست در اجرای نیات جوهره اصلی شکست در خودتنظیمی است و بیشتر به عنوان خودکنترلی پائین تعریف می‌شود (استیل،2007). عده ای اهمال کاری را نه تنها به عنوان امری غیرمنطقی همچنین به صورتی غیرارادی می‌داند این افراد عقیده دارند که اهمال کاران بصورت هدفمند از انجام کارهای روزمره‌شان طفره نمی‌روند. در این صورت دیگر نمی‌توان آن را اهمال کاری نامید. بنابراین اهمال کاری را می‌توان به عنوان میانجی بین اراده- نیت- عمل در نظر گرفت (ون‌‌هافت، 2005، به نقل از جوکار، 1386).
بررسی اهمال کاری به عنوان یک ویژگی شخصیتی
پاسخ به این سؤال که آیا اهمال کاری یک ویژگی شخصیتی است و یا فقط در موقعیت‌های خاصی بروز می‌کند، مستلزم پاسخ به این سؤال است که آیا اهمال کاری در همه موقعیت‌ها و زمان‌ها به صورت ثابت وجود دارد یا خیر؟ از جمله مطالعاتی که به این موضوع پرداخته پژوهش فری، آروی می‌باشد. فری و آروی و همکاران (2003، به نقل از استیل،2007) با مطالعه بر روی 118 دوقلوی همسان و 93 دوقلوی دوتخمکی در خانواده‌های تقریباً مشابه که درجاتی از اهمال کاری را نشان داده بودند عنوان کردند که حداکثر 22% از واریانس، همراهی با عامل ژنتیک را حدس می‌زند.
جهت اثبات و تحقیق بیشتر در این زمینه می‌توان اهمال کاری را در ارتباط با مدلهای قانونمند شخصیت و از جمله کامل‌ترین آن یعنی 5 عامل بزرگ شخصیت در نظر گرفت.دراین راستا همپوشی قابل ملاحظه‌ای اهمال کاری با وجدان گرایی و بخصوص خرده‌مقیاس خودنظم دهی وسازماندهی آن (همبستگی مثبت بالا) دارد. همچنین از دیگر خرده‌مقیاس‌های این فاکتور شخصیتی مساعی بودن و مسؤولیت‌پذیری است که هر دو نشانگر پشتکار جهت تکمیل اهداف است و ارتباط آنها با اهمال کاری بصورت منفی گزارش شده است (مک کرا،کاستا، 1992، به نقل از استیل، 2007).
در این زمینه سنکال و لاوی وکوئستنر(1997) نشان دادند که اهمال کاری نتیجه‌ای برآمده از عکس‌العمل‌های متقابل میان ویژگی‌های موقعیتی و زمینه‌ای و تمایلات و ویژگی‌های شخصیتی است که به خصوص در شرایطی که ارزیابی عملکرد به صورت تهدیدآمیز تلقی شود بروز می کند.
مون و ایلینگورث (2005) اظهار می‌کند هرچند تحقیقات گذشته اهمال کاری را یک ویژگی شخصیتی که در طول زمان و در هر محتوا و شرایطی ثابت است می‌دانستند پژوهش‌های متناقض تجربی و تئوریکی در حال فراهم کردن یک تئوری منطقی از اهمال کاری هستند که آن را یک رفتار که خط مسیر پویا و متغیری را بسته به شرایط و نوع تکلیف و محتواها دارد،تعریف کنند. مطالعات زیادی به بررسی تغییر پذیری اهمال کاری در طول زمان پرداخته است (ون ارد،2000).علاوه بر این همانطور که قبلا بیان شد نوع تکلیف ( تنفر ، خوشایندی و دشواری آن) با اهمال کاری درارتباط است (حسین و سلطان، 2010) .
علاوه بر این رودی وال و دیودسون (1986، به نقل از فراری، 1991) درنتیجه تحقیقاتشان بیان ‌می‌‌کنند: اهمال کاران در موقعیت‌های عادی به تکالیف جذاب و آسان و تقریبا غیرعلمی گرایش دارند و از تکالیف ملال‌آور و سخت (هرچند علمی و دارای پیامدهای مفید باشد) اجتناب کرده یا آنها را به تأخیر می‌اندازند. اما در شرایطی که عملکردشان از منظر عمومی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد از آنجا که تمایل دارند تا برداشت همگان از آنان مطلوب و مثبت باشد تکالیف چالش‌برانگیز و مشکل‌تری که هرچند آن‌ها را آزارنده می‌دانستند انتخاب می‌کنند، با وجود اینکه ممکن است در آغاز کردن یا تکمیل آن‌ها شکست بخورند.
بعضی از تحقیقات نشان دادندکه انگیزه مطالعه و مقاومت در برابر وسوسه‌های اجتماعی و محیطی که مانع مطالعه می‌شود و مقدار ساعات مطالعه در روزهایی که فاصله زیادی با امتحان یا فرا رسیدن زمان موعود وجود دارد در پائین‌ترین حد خود است و با نزدیک شدن به روزهای امتحان یک مسیر منحنی شکل (رو به‌ رشد) را طی می‌کند (مون و ایینگورث،2007). ذکر این نکته ضروری است که اهمال کاران تنها برای انجام یک دسته یا دسته ای خاص از کارها و تکالیف، دچار اهمال کاری و مسامحه ‌می‌‌شوند. نتیجه اینکه به تعویق انداختن کارها تاحد زیادی با ماهیت کارهای مختلفی که باید انجام گیرد، در ارتباط ومتغیراست (فراری و همکاران،2007).
نمودار 1-2. شرایط افزایش دهنده احتمال بروز اهمال کاری
پائین
– تمایل به اهمال کاری درفرد
-زمان در دسترس برای انجام تکلیف
بالا
-اهمیت یا ارزش تکلیف برای فرد
-جذابیت ومطلوبیت برای فرد
بالا
-تمایل به اهمال کاری درفرد
-زمان در دسترس برای انجام تکلیف
پائین
-اهمیت یا ارزش تکلیف برای فرد
جذابیت ومطلوبیت برای فرد
امکان بروز اهمالکاری پایین
امکان بروز اهمالکاری پایین

امکان بروز اهمالکاریپائین
امکان بروز اهمالکاریپائین

امکان بروز اهمالکاری بالا
امکان بروز اهمالکاری بالا

استیل (2007) دلایل اهمال کاری ‌ را به این صورت بیان می‌کند:
1ـ آزارندگی تکالیف: در بعضی مواقع دانش‌آموزان و دانشجویان علی‌رغم توانایی از انجام تکالیف اجتناب می‌کنند به علت این‌که نتایج حیاتی و مهم برای آنها در پی ندارد یا تکالیف جذابیتی ندارند و یا سخت و فراتر از توان آن‌هاست.
2ـ نگرانی از شکست: افرادی که اعتماد به نفس ندارند از اینکه دیگران در مورد آنان چه فکری می‌کنند نگرانند و ترجیح می‌دهند تا دیگران عملکرد ضعیف و شکست آنان در انجام وظایف‌شان را ناشی از کمبود تلاش آنها بدانند و نه عدم توانایی‌شان.
3ـ افسردگی و عوامل خلقی: برای همه ما مواقعی وجود دارد که از نظر خلقی در شرایط مناسبی برای انجام یک کار نباشیم و اجرای آن را به بعد واگذار کنیم. در صورتی که این روش یک واکنش منظم به تمامی شرایط و موقعیت‌ها شود و فرد از جنبه‌های مهمی از زندگی که لازم است به آن پرداخته شود طفره رود این روش ‌می‌‌تواند مشکل ساز باشد. افسردگی نیز از آنجا که به طور طبیعی علائق و انگیزه و انرژی واکنش به هر فعالیتی را می‌کاهد با اهمال کاری در ارتباط است.
تمرد و طغیان‌گری: در مواردی که تکالیف به عنوان ناعادلانه، تحمیلی و غیرضروری تلقی شود به دنبال خشم و تنفر از تکالیف فرد از انجام آنها تمرد کند و انجام آن‌ها را به تعویق بیندازد (زیرمن، 1989، به نقل از فراری و همکاران، 1994). فراری و الیوت (1994، به نقل از فراری و همکاران، 1994) اظهار ‌می‌‌کنند: کنترل شدید والدین مانع رشد توانایی خودتنظیمی و درونی کردن اهداف می‌شود که در این صورت اهمال کاری می‌تواند شکلی از تمرد باشد.
تکانشگری و حواسپرتی: مون و ایینگورث (2007) این بحث را مطرح کردند که افراد تکانشگر از آنجا که جذب تمایلات آنی و در دسترس می‌شوند و خودکام‌بخشی‌های فوری و آسان را بر پاداش‌هایی که در بلندمدت و با تلاش به دست می‌آید ترجیح می‌دهند،بیشتر در معرض اهمال کاری هستند. در جایگاه‌ها و موقعیت‌های آموزشی وقتی انجام یک تکلیف شروع می‌شود موضوعات حاشیه‌ای دیگری نیز فرد را احاطه می‌کند. این موضوعات و عوامل محیطی درصورتی که جذابتر و قویتر باشند می‌توانند تمرکز را از انجام تکالیف منحرف کنند.
فاکتورهای محیطی: وسوسه‌های واغواهای محیطی در حین مطالعه و اجرای تکالیف (مثل تماشای تلویزیون) سر و صدا و نامرتب بودن مکان مطالعه می‌تواند روی انگیزه فرد برای مطالعه و به تبع آن بروز اهمال کاری مؤثر باشد. (استیل،2007)
مدیریت زمان: افراد اهمال کار زمان لازم برای اجرای یک تکلیف را کمتر از آنچه واقعا مورد نیاز است تخمین می‌زنند) شیرافکن، 1387).
لذت ناشی از کار کردن تحت فشارزمانی: کار کردن در یک زمان محدود (فرا رسیدن ضرب‌العجل‌ها) موجب افزایش تنش در افراد می‌شود که برای برخی افراد لذت‌بخش است. در صورتی که این روش به صورت اعتیادآور استفاده شود، بر عملکرد فرد اثر نامطلوب می‌گذارد (فراری و همکاران ،2007).
ترس از شکست
ترس از شکست
آزارندگی تکالیف
آزارندگی تکالیف
پریشانی وعوامل خلقی
پریشانی وعوامل خلقی

تمرد وطغیان
تمرد وطغیان
تکانشگری
تکانشگری
اهمالکاری تحصیلی

مشکل مدیریت زمان
مشکل مدیریت زمان
لذت ازکاردر فشار زمانی
لذت ازکاردر فشار زمانی
عوامل محیطی
عوامل محیطی

نمودار2-2. مدل استیل از علل اهمال کاری تحصیلی
پیشایندهای اهمال کاری
طبق تحقیقات مختلف عوامل چندی با اهمال کاری در ارتباط هستند. به نظر جانسون و بلوم (1995) دو عامل اصلی مرتبط با اهمال کاری عبارتند از : الف) روان نژندی که همبستگی مثبت معناداری با اهمال کاری دارد ب) وجدانی بودن که همبستگی منفی معنی دار با اهمال کاری دارد. به عقیده بریجز و ریگ (1997) اهمال کاری ، در بردارنده تفکر غیر منطقی است و میزان اهمال کاری خودگزارشی دانش آموزان با میزان تفکر غیر منطقی و خرده مقیاس اجتناب از مسأله رابطه دارد.
در خصوص پیش‌آیندهای اهمال کاری محققان به عوامل مختلفی اشاره نموده‌اند از قبیل اضطراب و وابستگی، ترس از ارزیابی منفی، عزت‌نفس پایین (فراری، 1992) ترس از شکست (اسکونبرگ،1992)، احساس شرم وگناه(فی و تانگنی، 2000، به نقل از شیرزادی،1389)، تنفر از کار، فقدان انرژی (سولومون و راثبلوم،1984) کمال‌گرایی(کاگان و همکاران، 2010) درماندگی آموخته شده (مک کین، 1994، به نقل از جوکار،1386) خودکم‌بینی، پائین بودن سطح تحمل و عصبانیت (الیس و نال، 1997، به نقل از فرجاد،1382).
همچنین خودکارآمدی پائین (کلاسن، کراوچک و رجالی ، 2008)و اضطراب بالا بطور معناداری اهمال کاری در فعالیت‌های روزمره و فعالیت‌های تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند . سبک‌های اسنادی بیرونی و عقاید غیرمنطقی (بالکیس و دورو، 2007)، عقاید در خصوص زمان در دسترس وکمبود مهارت‌‌های مدیریت زمان(لای و اسکونبرگ،1993) نمرات پایین، عدم خویشتن داری و خودتنظیمی (بالکیس و دورو، 2007) مهارت‌های مطالعه بی‌فایده و نامطلوب (هاول و واتسون، 2007؛ المر، 2000؛ به نقل از حسین و سلطان،2010).
حسین و سلطان(2010) در مطالعه‌ای از دانشجویان اهمالکار دلایل اهمال کاری ‌شان را پرسیدند، از جمله عللی که آنها اظهار کردند موارد زیر ‌می‌‌باشد:‌ بیماری (54%)، مشکلات خانوادگی و اجتماعی (75%)، کمبود علاقه و انگیزه (63%)، اطمینان بیش از حد (77%)، تنبلی (78%)، دریافت گرایشات و فید بک‌های منفی از معلم (78%). عوامل منفی موجود در وظایف و تکالیفشان (65%)، حجم کار خیلی زیاد و انتظار کامل کردن آن در همان زمان (87%)، عدم کسب مهارت‌های لازم جهت رویارویی با این تکالیف (85%)، استرس تحصیلی (87%)، وابستگی (69%)، مشکلات

پاسخی بگذارید