منابع تحقیق درمورد کتابخانه عمومی

بیشتر مردم در کتابخانه‌های عمومی محسوب می‌شود.

میزان تأثیر عوامل مورد نظر بر اساس جنسیت، به صورت معنی‌داری متفاوت است.
میزان تأثیر عوامل مورد نظر بر اساس سطح تحصیلات، به صورت معنی‌داری متفاوت است.
میزان تأثیر عوامل مورد نظر بر اساس سطح درآمد، به صورت معنی‌داری متفاوت است.
میزان تأثیر عوامل مورد نظر بر اساس سن کاربران، به صورت معنی‌داری متفاوت است.
فصل دوم:
مبانی نظری و
پیشینه پژوهش
فصل دوم:
مبانی نظری و
پیشینه پژوهش

فصل 2
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2 – 1 مقدمه
فصل دوم، مهم‌ترین بخش یک پایان نامه است؛ چرا که چارچوب کاری را که محقق می‌خواهد انجام بدهد در این بخش مشخص می‌شود و نیز معلوم می‌گردد که در ارتباط با زمینه کاری محقق، چه پژوهش‌هایی صورت گرفته است و چه کارهایی انجام نشده است، تا محقق در رفع کاستی‌ها اقدام نماید. در این فصل ابتدا به تعریف کلیدواژه‌های پژوهش و مباحث مرتبط با عنوان پایان‌نامه پرداخته، سپس مدل مفهومی پژوهش که از دل کلیدواژه‌های تحقیق بیرون کشیده شده است نیز در قالب یک نمودار ارائه می‌گردد. همچنین به مرور پیشینه‌های مرتبط با موضوع پژوهش، در داخل و خارج از کشور می‌پردازیم.

2- 2 کتابخانه چیست؟
«کتابخانه» در معنای متعارف به مکانی اطلاق می‌شود که توسط یک نهاد عمومی، خصوصی یا یک شخص تشکیل شده و در آن مجموعه‌ای از کتاب‌ها، فایلهای اطلاعاتی، اسناد و… جهت بهره‌برداری یا حفظ و نگهداری در گروه‌بندی‌های مشخص، دسته‌بندی شده و جهت استفاده در دسترس عموم و یا گروه‌های تعریف‌شده کاربری قرار می‌گیرند. واژه «کتابخانه» ترکیبی اضافی است از دو کلمه عربی و فارسی «کتاب» و «خانه». کتاب به معنای نوشته و یا چیزی مکتوب است و خانه، از ریشه واژه پهلوی «خان» به معنای فضا و مکان و اتاق مشتق شده است. یونانی‌ها به آن Bibliotheca و رومی‌ها Libri می‌گفتند در انگلیس قرون وسطی به آن Librarie و در فرانسه قدیم به آن Librairie می‌گفتند. این واژه که برای نخستین بار در سال ۱۳۷۴ میلادی در زبان انگلیسی به کار گرفته شد، سرانجام به صورت Library در فرهنگ عمومی تثبیت گشت (وب‌سایت شهرنامه،1392).
با این تعریف از کتابخانه، نمی‌توان به آنچه که هدف نهایی کتابخانه است دست یافت. در واقع، امروزه کتابخانه‌ها مرکز اطلاعات نامیده می‌شوند که در مرکز فعالیت‌های اجتماعی قرار دارند و هر فعالیتی که در جامعه صورت می‌گیرد به نحوی با کتابخانه، به ویژه با کتابخانه‌های عمومی در ارتباط است. برای مثال، در برخی از کشورها مراسم‌های دینی و ملی در کتابخانه‌های عمومی انجام می‌شود (پیتمن و وینسنت،۱۳۹۲، ص۲۴۱). کتابخانه‌ها، فعالیت‌های خود را نه به کاربران و درون کتابخانه، بلکه باید به سمت افراد غیر عضو و خارج از کتابخانه نیز بکشانند. چرا که کتابخانه نهادی اجتماعی است که با گردآوری، سازمان‌دهی و نگهداری دانش مدون بشر، امکان رشد اندیشه، شکوفایی استعداد و باروری ذهن خلاق انسان پویا و جستجوگر را فراهم می‌کند (عمادخراسانی، ۱۳۹۲، ص۱۵). به طور خلاصه، این تعریفی است که از یک کتابخانه می‌توان داد: «کتابخانه در متن جامعه و برای همه».

۲- 3 انواع کتابخانه
کتابخانه نهادی اجتماعی است که با گروه‌های اجتماعی مختلفی سر و کار دارد، بنابراین بر اساس جامعه استفاده‌کننده، انواع گوناگونی دارد و از اهداف، وظایف و تشکیلات خاصی برخوردار است (مرتضوی،۱۳۸۱، ص۱۱۳). در این جا به طور اجمال به معرفی انواع مختلف کتابخانه‌ها می‌پردازیم.
۲ – 3 – ۱ کتابخانه آموزشگاهی
مدرسه، نخستین مکان اجتماعی است که کودک بخش زیادی از زندگی خود را در آن صرف می‌کند و فرصت مناسبی برای آموختن می‌باشد. کتابخانه‌های آموزشگاهی از اوایل قرن بیستم در پی تغییر و تحولاتی که به تدریج در امر آموزش و پرورش کشورهای پیشرفته بوجود آمدند، شکل‌گرفته و بیشتر مخصوص دبستان‌ها و دبیرستان‌هاست (احمدی فصیح، ۱۳۸۵، ص۵۱). کتابخانه‌های آموزشگاهی با حفظ هدف‌های مدرسه بر اساس نظام آموزشی کشور متبوع، جهت ارائه خدمت به جامعه مخاطب خود- یعنی معلم و شاگرد – بوجود آمده‌اند و برای گردآوری و سازمان‌دهی مجموعه‌ای جامع و فراگیر متناسب با میزان توانایی‌ها و نیاز استفاده‌کنندگان خاص خود تلاش می‌کنند (عمادخراسانی، ۱۳۹۲، ص۱۸). هرچند مجموعه کتابخانه آموزشگاهی تا حدود زیادی به کتابخانه عمومی شباهت دارد، ولیکن مراجعان کتابخانه‌های آموزشگاهی از همگونی بیشتری برخوردارند.
۲ – 3 – ۲ کتابخانه دانشگاهی
شاید کتابخانه دانشگاهی را بتوان نوعی کتابخانه تخصصی نامید، چرا که بیشتر مراجعان آن محققان و متخصصان هستند و منابع نیز بر اساس رشته‌های موجود در دانشگاه تهیه و عرضه می‌گردد. کتابخانه دانشگاهی با سه گروه استادان، دانشجویان و محققین در ارتباط می‌باشند و می‌کوشند پاسخی مناسب و کافی برای مراجعین خود فراهم سازند. کتابخانه دانشگاهی معمولاً از یک کتابخانه مرکزی و تعدادی کتابخانه دانشکده‌ای تشکیل می‌شود. مجموعه هر یک از کتابخانه‌های دانشکده‌ای به نسبت تعداد دانشجویان و نیز رشته‌های تحصیلی متفاوت است (امانی،۱۳۸۱، ص۳۳). آن چه که به اندازه، عمق، دامنه و خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی معنا می‌دهد تأمین حمایت لازم برای پیگیری پژوهش‌های بنیادی و پژوهش‌های پیشرفته می‌باشد (یغمایی و دیگران، ۱۳۸۴، ص۲۴).
۲ – 3 – ۳ کتابخانه تخصصی
در تعریفی که توسط انجمن کتابخانه‌های تخصصی (sla) ارائه شده است، کتابخانه تخصصی، کتابخانه‌ای است که توسط سازمان‌های دولتی و غیردولتی با هدف غیرانتفاعی بوجود می‌آیند. این نوع کتابخانه‌ها در سازمان‌ها یا مؤسسات برای کمک به کارکنان بوجود می‌آیند تا آنان را در کسب اطلاعات فنی و تخصصی مورد نیاز کمک کنند. در مجموعه کتابخانه‌های تخصصی منحصراً منابع اطلاعاتی سازمان مطبوع گردآوری می‌شود (سینایی،۱۳۷۸، ص۹). کتابخانه‌های تخصصی بر حسب سیاست‌ها، روش‌ها و مجموعه‌های مختلفی که دارند به چند نوع تقسیم می‌شوند، مانند کتابخانه‌های شرکت‌های صنعتی، کتابخانه‌های دولتی و سازمان‌های وابسته، کتابخانه‌های انجمن‌های حرفه‌ای مانند وکلا، مؤسسات پژوهشی مستقل، کتابخانه‌های مؤسسات بازرگانی و امثال آن (محسنی، ۱۳۸۶، ص۶۵).
۲ – 3 – ۴ کتابخانه ملی
در هر کشوری، کتابخانه ملی کتابخانه مادر است و در تمامیت خود، آیینه تمام‌نمای فرهنگ معنوی هر قوم و ملتی به شمار می رود (معماری مختار،۱۳۸۲، ص۳۳). لذا این کتابخانه موظف است:
از آنچه که در کشور چاپ می‌شود حداقل یک نسخه نگهداری کند؛
آثاری که درباره کشور متبوع خود، در خارج از آن نوشته و چاپ می‌شود گردآوری نماید؛
نسخه‌های خطی را حفظ و نگهداری کند؛
برای آگاهی رسانی عموم اقدام به نشرکتابشناسی ملی در کشور نماید (عمادخراسانی،۱۳۹۲، ص۱۷).
همچنین کتابخانه ملی به عنوان سازمان مرکزی، باید بر فعالیت‌های تمامی کتابخانه‌های کشور نظارت داشته و تمامی تلاش‌های کتابخانه‌ای را در راستای ارتقای آگاهی‌های سیاسی، اجتماعی، علمی و… هماهنگ سازد.
۲ – 3 – ۵ کتابخانه عمومی
تعاریف مختلفی از کتابخانه‌های عمومی توسط سازمان‌ها و صاحب‌نظران ارائه شده است. این‌گونه کتابخانه باید برای همه افراد یک جامعه به صورت رایگان و به طور مساوی قابل استفاده باشد (ابرامی،۱۳۸۶، ص۱۸۴). کتابخانه‌ای که مخاطبان آن عموم مردم هستند (گالیلو،۲۰۰۷). کتابخانه‌هایی که توسط مالیات مردم ایجاد می‌شوند و به همه افراد خود خدمت می‌کنند (کتابخانه اوکلاهاما،۲۰۰۷). کتابخانه عمومی، دانش، اطلاعات و آثار تخیلی را با بهره گرفتن از یک رشته منابع و خدمات تهیه می‌کند و به صورتی برابر و یکسان صرف‌نظر از نژاد، سن، مذهب، زبان، وضع اقتصادی و وضعیت شغلی و درجات تحصیلی و سواد، در دسترس مردم قرار می‌دهد (جیل،۱۳۸۶، ص۱۸). کتابخانه عمومی نهادی است که تحت قوانین ایالتی برای خدمت به تمامی جامعه تأسیس شده است (انجمن کتابداران آمریکا). جایی که در آن انواع مواد ادبی، هنری مانند کتاب، نشریات، مقالات، بروشور، روزنامه و مواد الکترونیکی برای امانت و مطالعه نگهداری می‌شود (فری دیکشنری،1393).
با توجه به این تعاریف، می‌توان گفت که کتابخانه عمومی به لحاظ مدیریتی، کتابخانه‌ای است که زیر نظر دولت اداره می‌شود ولی تمامی افراد و سازمان‌ها می‌توانند در مدیریت آن نقش داشته باشند؛ و به لحاظ ارائه خدمات، منابع کتابخانه عمومی می‌بایست بدون هیچ محدودیتی و به صورت کاملاً رایگان در اختیار تمامی اعضای جامعه قرار بگیرد.
۲ – 4 تاریخچه کتابخانه‌های عمومی
۲ – 4 – ۱ تاریخچه کتابخانه‌های عمومی در جهان
سابقه دسترسی همگانی و عمومی به کتابخانه‌ها به قبل از قرن نوزدهم بر می‌گردد. در مشرق زمین و تمدن اسلامی با شکل‌گیری کتابخانه‌هایی که وقف عام بودند به نوعی دسترسی عمومی به کتابخانه‌ها ممکن شد (مزینانی،۱۳۸۲). کتابخانه عمومی به مفهوم واقعی آن در قرن نوزدهم و بیستم رشد کرد و اساساً به دوران کتاب چاپی، ظهور دموکراسی و گسترش تعلیمات عمومی تعلق دارد. چنانچه کنیون می‌گوید: «از اوایل قرن نوزدهم کتابخانه‌های خصوصی به طور روزافزونی تحت تأثیر کتابخانه‌های عمومی قرار گرفتند که به طور مداوم آن‌ها را جذب کردند و هرگز خللی در این قدرت پیدا نشد». او قرن نوزدهم را دوران رشد نوع جدیدی از کتابخانه، یعنی کتابخانه عمومی که هزینه آن از بودجه عمومی تأمین می‌شد، توصیف می‌کند. در انگلستان در نتیجه تلاش‌های پیگیر ویلیام اوارت و ادوارد ادواردز سرانجام در سال ۱۸۵۰ قانونی برای تأسیس، نگهداری و اداره کتابخانه‌های عمومی برای مردم بریتانیا تصویب شد.
نخستین کتابخانه عمومی لندن در سال ۱۸۷۵تأسیس شد. رشد کتابخانه‌های عمومی در سایر کشورهای اروپا، به جز کشورهای اسکاندیناوی روی‌هم‌رفته کندتر بود. همچنین تأسیس کتابخانه‌های عمومی در ایالات‌متحده و کانادا با شکوفایی زیادی همراه بود. (تامپسون،۱۳۶۶). به طوری که در سال ۱۸۵۲، بوستون اولین اجتماع بزرگ برای ایجاد یک کتابخانه عمومی بود. (جانسون، ۱۳۸۹، ص۲۹).
۲ – 4 – ۲ تاریخچه کتابخانه‌های عمومی در ایران
کتابخانه‌های عمومی، به مفهوم امروزی آن‌ها چهار دهه است که در ایران بوجود آمده است. شاید بتوان کتابخانه‌های مدارس دینی، ربع‌ها، نظامیه‌ها و مساجد را که بیشتر کتب آن‌ها وقف عام بود را نوعی کتابخانه عمومی و نیمه عمومی در تاریخ ایران محسوب کرد (مزینانی،۱۳۸۲، ص۱۹۳). در واقع، با وقف که سنت پسندیده‌ای در اسلام محسوب می‌شود، باعث شده بود که قرن‌ها پیش از آنکه در کشورهایی مثل انگلیس، آمریکا، ایتالیا و…کتابخانه‌های عمومی بوجود بیایند، در ایران ما شاهد کتابخانه‌های عمومی باشیم.
اولین کتابخانه عمومی ایران در سال ۱۳۴۰ و در پارکشهر تهران افتتاح شد. در دهه چهل به تدریج تعداد کتابخانه‌های عمومی، به ویژه در پارکهای تهران و شهرهای بزرگ ایران افزایش یافت (مزینانی،۱۳۸۲، ص۱۹۳). در ۲۹ دی‌ماه ۱۳۴۴، قانون تصویب کتابخانه‌های عمومی در شهرها به تصویب رسید که به موجب آن‌ها، شهرداری‌ها مکلف شدند هر سال قبل از تقسیم اعتبارات شهرداری،۵/۱ درصد کل درآمد خود را برای تأسیس کتابخانه‌های عمومی و خرید کتاب و اداره کتابخانه در هر شهر اختصاص دهند. بدین منظور، در هر شهر انجمن کتابخانه تشکیل گردید و اداره این انجمن‌ها به هیأتی به نام هیأتامنای کتابخانه‌های عمومی کشور واگذار شد. در سال ۱۳۵۲ پرداخت ۵/۱ درصد درآمد شهرداری‌ها به انجمن کتابخانه‌های عمومی لغو گردید. پس از آن، اعتبار مورد نیاز کتابخانه‌های عمومی کشور به وسیله وزارت فرهنگ و هنر تأمین می‌گردید، البته حق عضویت و کمک‌های مردمی را هیأتامناء در برخی موارد به مصرف می‌رسانید و از آن طریق نیروی انسانی مورد نیاز را تأمین می‌کرد (میرحسینی و باب‌الحوائجی، ۱۳۷۵، ص۳۴).
با برداشته شدن تکلیف یادشده از دوش شهرداری‌ها، دست متولیان امور کتابخانه‌ها برای ایجاد حرکت‌های بنیادین بسته شد. از این رو با واگذاری مسئولیت تأمین هزینه‌ها به دولت و نیز با توجه به شرایط حاکم و تحولات حادث‌شده در جامعه و جنگ تحمیلی، حرکت چشمگیری در عرصه کتابخانه‌های عمومی رخ نداد و این مجموعه در پایان دهه اول انقلاب اسلامی به عنوان اداره کل کتابخانه‌های عمومی ادامه فعالیت داد.
با ورود به دهه دوم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به صورت مشخص از سال ۱۳۶۸، هیأتامناء مجدداً فعالیت خود را آغاز کرد. در این برهه، رشد کمی و ساخت‌وساز کتابخانه‌ها را شاهد هستیم به گونه‌ای که تعداد کتابخانه‌های عمومی از ۵۱۱ باب در این سال به ۱۵۸۴ باب در سال ۱۳۸۳ و در نهایت به ۱۷۶۳ باب تا پایان سال ۸۸ رسید. در حال حاضر بیش از ۸۳۱۲۸۰ مترمربع فضای کتابخانه‌های عمومی در کشورمان وجود دارد. به هر حال تنگناهای مربوط به منابع مالی محدود، فقدان مجوز جذب نیروی انسانی، وجود کتابخانه‌های غیر مصوب به دلیل منع گسترش تشکیلات و مدیریت غیر منسجم بر این مجموعه‌ها، لزوم ارائه لایحه جدید را از سوی دولت به مجلس مسلم ساخت و به لطف خداوند و تصمیم مجلس محترم شورای اسلامی قانون «تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی» در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۷/۱۲/۸۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسید و کتابخانه‌های عمومی به «نهاد غیر دولتی» تبدیل شد (اداره کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان،1393).
۲ – 4 – ۳ تاریخچه کتابخانه‌های عمومی در استان همدان

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اولین کتابخانه عمومی استان همدان، در سال ۱۳۴۳ به بهره‌برداری رسید. پس از آن به تدریج تعداد کتابخانه‌های عمومی افزایش یافت. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، کتابخانه‌های عمومی در استان همدان به تعداد ۹باب می‌رسید که زیر نظر شهرداری و اداره فرهنگ و هنر به وظایف خود عمل می‌نمود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کتابخانه‌های عمومی استان همدان زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان قرار گرفت. اداره فرهنگ و ارشاد در آن زمان دارای دو معاونت اداری _ مالی و معاونت فرهنگی و هنری بود که هر معاونت شامل چندین اداره مستقل می‌شد و امور کتابخانه‌ها زیرمجموعه اداره امور فرهنگی، مطبوعات و تبلیغات تحت معاونت فرهنگی هنری قرار گرفت که تنها با یک نیرو اداره می‌شد. بعد از مدتی کتابخانه‌های عمومی با عنوان «معاونت امور کتابخانه ها» به صورت مستقل انجام وظیفه می‌نمود تا اینکه قانون نهاد کتابخانه‌ها به تصویب رسید و در سال ۱۳۸۴ به طور جدی به عنوان «اداره کتابخانه های استان همدان» به زیرمجموعه نهاد تبدیل گردید.
در ابتدا، مدیریت اداره کتابخانه‌های عمومی استان همدان به عهده آقای احسان قنبری و پس از آن، آقای فاضل عبادی مدیریت این اداره کل را بر عهده گرفت. هم اکنون مدیریت اداره کتابخانه‌های عمومی استان همدان با آقای ارشاد استعدادی می‌باشد. ساختمان اداری اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان تا قبل از اتمام پروژه کتابخانه مرکزی در مجتمع ابن‌سینای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان مستقر بود و پس از افتتاح کتابخانه مرکزی امام رضاعلیه الاسلام با زیربنای ۸۵۰۰ مترمربع در سال ۱۳۸۷ به کتابخانه مذکور انتقال یافت.
در حال حاضر (ابتدای سال ۱۳۹۳) ۷۲ باب کتابخانه عمومی نهادی می‌باشد و ۱۲باب کتابخانه مشارکتی و یک باب کتابخانه مستقل (در نهاوند) با جمع زیربنای ۳۷۲۳۰ مترمربع؛ یعنی سرانه زیربنا به ازای هر صد نفر 12/۲ مترمربع در استان همدان فعال و در حال خدمات‌دهی به مراجعین است که به تفکیک شهرستان‌ها عبارتاند از:
1) همدان: ۱۶ باب نهادی (با زیربنای ۱۵۳۲۰ مترمربع) – ۶ باب مشارکتی (با زیربنای ۹۸۲ مترمربع)
2) ملایر: ۱۶ باب نهادی (با زیربنای ۴۵۹۷ مترمربع) – 1 باب مشارکتی (با زیربنای ۱۵۰ مترمربع)
3) نهاوند: ۷باب نهادی (با زیربنای ۳۱۰۰ مترمربع) – ۱ باب مستقل (با زیربنای ۳۰۰ مترمربع) – ۱ باب مشارکتی (با زیربنای ۱۰۰مترمربع)
4) تویسرکان: ۵باب نهادی (با زیربنا

پاسخی بگذارید