نارساخوانی و نارسانویسی چیست؟

Abstract web background.

درباره نارساخوانی و نارسانویسی

تحصیل واسه کودکان یکی از وظایف اصلی والدین در قبال فرزندشانه اما بعضی وقتا جفت و جور کردن شرایط مناسب واسه تحصیل با در نظر گرفتن مشکلاتی که کودک در یادگیری داره خیلی سخت میشه.

به گزارش آلامتو و به نقل از سپیده دانایی؛ نارساخوانی یکی از اختلالاتیه که در خوندن یه متن واسه هرکسی ممکنه به وجود بیاد. نارساخوان به کسی گفته می شه که با هوش متوسط یا حتی بالاتر، سختی هایی در خوندن پیدا می کنه و قادر به خوندن به روش های عادی نیس.

الف) مشکل خوندن : ناتوانی در خوندن یا نارساخوانی

خوندن، یکی از مهم ترین مهارت هاییه که کودکان در مقطع ابتدایی به دست می بیارن. درست خوندن و درک متن، وابسته به اینه که شخص دارای توانایی هایی چون درک شنیداری، حافظه شنیداری، درک دیداری و حافظه دیداری باشه. حافظه دیداری و مهارت خوندن بایکدیگر اتحاد دارن و حافظه دیداری یکی از متغیرهای اساسی در تعیین مهارت خواندنه. آگاهی واج شناختی هم یکی دیگه از این مهارت هاست و با یادگیری خوندن رابطه داره.

افراد نارساخوان به دلیل مشکل خوندن در بیشتر درس های خود با مشکل روبه رو می شن. این گروه با اینکه بیشترشون از هوش طبیعی بهره مند هستن، نمی تونن پیشرفت تحصیلی بهنجار و مطلوبی داشته باشن و یا ترک تحصیل می کنن که این خود صدمات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عاطفی- روانی بسیار واسه اونا و جامعه به دنبال داره.

مشکلات این علم آموزان موقع خوندن به صورت جزیی در زیر آمده:

– صدای حروف رو فراموش می کنه

– کلمه اول جمله رو که خوانده فراموش می کنه

– بخش اول کلمه ای که خوانده فراموش می کنه

– صدای اول هر کلمه رو بخش می کنه

– معنی مطالبی رو که خوانده فراموش می کنه

وجود مشکلاتی در حافظه شنیداری و توالی شنیداری و پایین بودن دقت، توجه و تمرکز، می تونه زمینه ساز بروز این مشکل شه. مشکل خوندن جزو مهم ترین مشکلات یادگیریه؛ زیراکه این مشکل در درک کودک از ریاضی و در نوشتن یا دیکته نویسی بسیار مؤثره. علاوه بر مشکلات یادشده، علم آموز گرفتار می تونه در مورد های زیر به صورت اختصاصی تر مشکل داشته باشه:

 1. اشکال در تشخیص دیداری حروفی که ظاهری مشابه دارن، مانند: ط ظ – ک گ – ص ض -ب پ و …
 2. اشکال در تشخیص دیداری کلماتی که ظاهری مشابه دارن: «ظاهر» رو می خواند «طاهر »
 3. اضافه کردن بعضی صداها به کلمه
 4. حذف بخشی از کلمه: در جمله کوروش به مدرسه رفت ، «مدرسه» رو جا می اندازد
 5. حذف بخشی از کلمه: کلمه «بیابان» رو می خواند «بیان»
 6. درست ندیدن کلمه: «موش و مار» رو می خواند «مور و ماش»
 7. تغییر افعال در جمله به میل خود: «خورد» به جای «خرید» «رسیدیم» به جای «رسیدم»
 8. حدس زدن یه کلمه به کمک کلمات قبل و بعد، بدون خوندن اون (واقعا، جملات رو حفظ می کنه)
 9. خواند طوطی وار، بدون توانایی تشخیص حروف اون (شکل کل کلمه رو حفظ می کنه)
 10. ندیدن جداگونه کلمات و خوندن ادغامی بخش های کلمات جدا از هم
 11. اضافه کردن پسوند نادرست به کلمه: «دوست تازه» رو می خواند «دوست تازه ای» و «مطمئن باش که دیگه» رو، می خواند«مطمئن باش که بقیه»
 12. تغییر توالی حروف: «صبح» رو می خواند «صحب»
 13. برعکس کردن کلمه: «زود» رو می خواند «دوز» و «روز» رو می خواند «زو»
 14. دو تایی دیدن کلمه: (که مسئله فیزیولوزیکیه و باید با چشم دکتر مشورت شه)
 15. مکث و توقف زیاد بین کلمات
 16. تکرار بعضی کلمات: حسن مهربون مهربون مهربون بود
 17. خوندن با سرعت تند و بی دقت (مهارت ها و راهبردها رو به یاد نمی آورد)
 18. کم کردن کلمات یه سطر: (ضعف ادراکی- حرکتی، پایین بودن دقت و توجه)
 19. گم کردن سطرها

ب‎‎) مشکل در نوشتن: نارسانویسی- مشکل دیکته نویسی

این مشکل رابطه نزدیکی با ناتوانی های خوندن و مشکلات زبون داره. این مشکل معمولا به صورت نارسانویسی، قرینه نویسی، وارونه نویسی و یا مشکلاتی در املا و مشکلات در زبون نوشتاری (انشا) دیده می شه.

در مورد نارسانویسی هفت مشکل اصلی روش زوم شده:

 1. فشار زیادتر از اندازه بر کاغذ
 2. درهم ریختگی سازمان فضایی نوشته یا درهم فروریختن کلمات و سطرها و فواصل نامتناسب اونا با همدیگه
 3. اصلاح کردن همیشگی حروفی که قبلا نوشته شده و تجاوز از راه حروف
 4. کندی در نوشتن که شاید از نتیجه های فشار زیاد باشه
 5. کوچیک نویسی و نوشته محو و مات
 6. کج نویسی زیادتر از اندازه. نامرتب نویسی زیادتر از اندازه
 7. فاصله گذاری بیشتر از اندازه بین کلمات

نوشتن به درک درست الگوهای نمادی ترسیمی نیاز داره و لازمه مهارت های دیداری ـ حرکتی بسیار گسترده ایه که نیاز به دیدن دقیق با چشم، هماهنگی حرکات چشم، هماهنگی حرکات ظریف چشم با دست، مهارت عضلات بازو و دست و انگشتان و داشتن حافظه دقیق دیداری و حرکتی از حروف و واژه های نوشتاری داره.

کلی ترین عللی که واسه نارسانویسی و سختی در نوشتن املای کلمات ذکر می شه عبارتند از:

 1. بی توجهی و بی دقتی
 2. ضعف مهارت های حرکتی
 3. مشکل در درک بینایی حروف و کلمات
 4. ضعف حافظه دیداری و شنیداری
 5. سختی در انتقال اطلاعات از یه کانال حسی به کانال حسی دیگه یا در پیوندهای حسی
 6. ذهنی بودن مطالب

مشکل دیکته نویسی

خیلی از علم آموزان در درس دیکته دچار مشکل هستن و نمرات کمی کسب می کنن. این علم آموزان در مورد های زیر مشکل دارن:

 1. نبود تشخیص حروفی که صدای برابر ولی نوشتاری متفاوت دارن
 2. جابه جانویسی حروف یه کلمه
 3. جا انداختن آخرین حرف یه کلمه
 4. جابه جانویسی حروف هم مخرج
 5. کم و زیاد گذاشتن دندانه، نقطه و یا نگذاشتن سرکش
 6. سرهم نوشتن یا جدا نوشتن کلمات
 7. تشخیص ندادن حروف استثنا

تقویت حواس پنج گانه در افزایش یادگیری علم آموزان اثر زیادی داره. هم اینکه افزایش حجم حافظه دیداری، شنیداری، کاهش اضطراب کودک و افزایش دقت و تمرکز اون و اصلاح روش آموزشی معلم باعث رفع مشکلات کودک می شه.

مشکل ریاضی:

این علم آموزان در درک مفاهیم ریاضی با مشکلات زیر روبه رو هستن:

 1. شمارش طوطی وار اعداد: کودک در شمارش اعداد مشکل داره
 2. معنی عدد: کودک معنی عدد ۳ رو نمی دونه
 3. ارزش عدد: کودک نمی دونه ۳ از ۲ بزرگتره و بر عکس
 4. خوندن عدد: ممکنه در خوندن عدد و یا خوندن اعداد مثل هم اشتباه کنه
 5. کپی عدد: هنگام رونویسی عدد مشکل داره. البته این موضوع رابطه مستقیمی با مشکل در نوشتن داره

عملیات ریاضی

 1. علامت ها رو نمی شناسد: کودک نمی دونه + یعنی جمع
 2. معنی عملیات رو نمی دونه: کودک، معنی جمع یعنی اضافه شدن و منها یعنی کم شدن رو نمی دونه
 3. اشکال در درک ارزش مکانی: کودک یکان و دهگان رو تشخیص نمی دهد
 4. حل مسئله: با اینکه کودک عملیات ریاضی رو بلده، گاه در درک مسائل ریاضی مشکل داره و نمی تونه روابط بین اجزای مسئله رو درک کنه.

اینجا برخلاف دیدگاه نادرست بیشتر مردم که به بی استعدادی فرد در درس ریاضی تکیه داره، دلیل واقعی، مشکل در یادگیری مهارت های مربوط به ریاضیه که با نام مشکل در محاسبه مشخص می شه و با دخالت های درمانی و دوری از تحت فشار قرار دادن کودک، قابل برطرف شدنه.

نکاتی که پدر و مادرها باید به اون توجه کنن

هرچند بروز مشکل یادگیری در بخش آموزشی کودکه، اما درمان قطعی اون فقط از راه تکرار آموزش و گرفتن معلم خصوصی و افزایش ساعات مطالعه علم آموز امکان پذیر نیس و نیازمند مراجعه شما به مراکز کارشناسان مشکلات یادگیریه.

 1. افزایش ساعات مطالعه علم آموز، وقتی که درمان انجام نشده، تنها اثبات روند شکست و ناامیدی و افزایش اضطراب و دلزدگی کودکه.
 2. برطرف شدن نقاط ضعف کودک گرفتار به مشکل یادگیری، اون رو علاقه مندتر و باانگیزه تر می کنه.
 3. مضطرب شدن پدر و مادرها، تنها باعث به هم ریختگی کودک می شه و تأثیری در پیشرفت علم آموز نخواد داشت.
 4. دقیق شدن و فوکوس کردن بر نقاط مثبت کودک و پیگیری روند درمان، بهترین روش واسه بهبود کودک گرفتار به مشکلات یادگیری است.

دانستنیایی درباره خواب دیدن

۱۰حقیقت علمی در مورد عشق

تربیت بچه دانستنی سپیده دانایی چیه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*