پایان نامه رایگان با موضوع ۴۵، ایده‌آل،، اکتانول،

افزایش زمان تا حد مشخصی میزان استخراج افزایش می‌یابد. از سوی دیگر با افزایش زمان استخراج به بیش از ۴۵ دقیقه اکتانول به دلیل افزایش حلالیت آن از دست می‌رود و ممکن است به فاز گیرنده یا دهنده نشت کند. به همین دلیل با وجود عدم رسیدن به نقطه تعادل برای حفظ شرایط ایده‌آل، ۴۵ دقیقه به عنوان زمان بهینه استخراج انتخاب شد (۱ و ۲ و ۱۷ و

پاسخی بگذارید