پایان نامه رایگان با موضوع ۴۵، ایده‌آل،، اکتانول،

Fitness Technology Science Lifestyle as a Concept

افزایش زمان تا حد مشخصی میزان استخراج افزایش می‌یابد. از سوی دیگر با افزایش زمان استخراج به بیش از ۴۵ دقیقه اکتانول به دلیل افزایش حلالیت آن از دست می‌رود و ممکن است به فاز گیرنده یا دهنده نشت کند. به همین دلیل با وجود عدم رسیدن به نقطه تعادل برای حفظ شرایط ایده‌آل، ۴۵ دقیقه به عنوان زمان بهینه استخراج انتخاب شد (۱ و ۲ و ۱۷ و

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*