آگوست 2018

ویژگی های افراد و سازمان مشارکت جو

ویژگی های افراد و سازمان مشارکت جو مدیریت مشارکت جو : مقصود مدیریت مشارکت جو اطمینان یافتن از این امر است که کارکنان صالح به گرفتن تصمیمهای موثری بپردازند. سپردن […]

اصول اخلاق حرفه‌ای از منظر نهج البلاغه

اصول اخلاق حرفه‌ای از منظر نهج البلاغه باتوجه به بیانات حضرت امیر می توان اصول زیر را برشمرد: 2-4-11-1- اصل مسئولیت‌پذیری اصل مسئولیت‌پذیری می‌آموزد که هرکس در هر مرتبه‌ای که […]

نظریه دروازه­ای اختلال خود جرحی

.نظریه دروازه­ای ‌براساس نظریه دروازه­ای[1] تفاوت کمی بین خود جرحی بدون خودکشی و اقدام خودکشی وجود دارد و هر دو رفتار در پیوستار رفتارهای خود آسیب رسانی قرار دارند که […]

عوامل ایجاد­کننده تعارض در سازمان

منابع تعارض عوامل ایجاد­کننده تعارض در سازمان متعددند که در این قسمت به مهم­ترین آن­ها اشاره می­شود: تفاوت­های فردی سرشت و طبیعت مردم متفاوت است. بعضی افراد پرخاشگر و سلطه […]

هوش هیجانی چه ابعادی دارد؟

– ابعاد هوش هیجانی جان میر و پیتر سالوی ابعاد چهارگانه هوش هیجانی را به شرح زیر بیان کرده اند (بلیز، 2002، ص :  سیراروجی و میر، 2002 ؛ باران […]