منابع پایان نامه با موضوع نظام کیفری اسلام
بهمن 20, 1397 Comments..0

آمدن شبهه در نزد مُجرم معتبر است یا نزد حاکم یا نزد هر دو یا آن‌ که‌ پیش آمدن شبهه در هر کدام به تنهایى، کفایت کرده و موجب اسقاط حد می‌شود؟ برای نمونه؛ آیا قاضی باید شبهه‌ای در تحقق... متن کامل | Share it now!

Read More

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع ضامنان
بهمن 20, 1397 Comments..0

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  باید گفت تضامن طلب اصولا وجود ندارد وبه صراحت در قوانین از آن ذکر نشده ولی در مواردی که حق تجزیه ناپذیر از آن چند تن باشد... متن کامل | Share it now!

Read More

منابع پایان نامه با موضوع مسقط
بهمن 20, 1397 Comments..0

همکاری می‌کند می‌توان از تخفیف‌های قانونی و قضایی که در قانون پیش‌بینی شده است برخوردار شود. توبه‌کننده در برخی موارد می‌تواند از مزیت تعلیق مجازات خود استفاده کند. در بعضی مواد... متن کامل | Share it now!

Read More

منابع پایان نامه با موضوع حقوق بشر اسلامی
بهمن 20, 1397 Comments..0

به کار می رود که هیچ کدام از این ها تکلیف را مشخص نکند و فقط برای دفع تمیز و بلاتکلیفی به این اصول روی آورده می شود (موذن زادگان ،89).در جایی که قاعده ما لایعلم من قبله جریان پیدا می... متن کامل | Share it now!

Read More

منابع پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری
بهمن 20, 1397 Comments..0

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  است که قانون به مصلحت متهم تفسیر شود و عمل به قاعده گاهی به تخفیف و مجازات مجرم و گاهی به تبرئه مجرم منجر می‌شود. از... متن کامل | Share it now!

Read More

منابع پایان نامه با موضوع مطالعه تطبیقی
بهمن 20, 1397 Comments..0

یَقولُ ءامَنّا بِاللّهِ وبِالیَومِ الأخِرِ وما هُم بِمُؤمِنین یُخـدِعونَ اللّهَ والَّذینَ ءامَنوا..» درحالی‌که ماهیت عمل آنان در تناسب با کفر باطنی آنها، افساد و نه اصلاح... متن کامل | Share it now!

Read More

منابع پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری
بهمن 20, 1397 Comments..0

ه است. در این خصوص ماهیت توبه، شرایط اثرگذاری توبه، قلمرو اثرگذاری توبه، نقش عوامل شخصی و غیر شخصی در اثرگذاری توبه و نهایتا نظریه های حاکم بر توبه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند... متن کامل | Share it now!

Read More

مقاله رایگان با موضوع کلانتریها
بهمن 20, 1397 Comments..0

کیفری را راه بیندازد یا از تعقیب مجرم صرف نظر کند ، پس از تعقیب از او در گذرد یا با او مصالحه کند یا مجازات قانونی او را از مراجع قضایی درخواست نماید. قانون مجازات اسلامی نیز مقرر... متن کامل | Share it now!

Read More

مقاله رایگان با موضوع پیشگیری از جرم
بهمن 20, 1397 Comments..0

تشخیص دهدمیتواند با اطمینان و بهگونهای مؤثر با بزهدیدگان صحبت کرده و به آنان در غلبه کردن بر این آسیب روانی کمک کندمیتواند اختلالهای فشار روانی پس آسیب را در بزهدیدگان تشخیص داده و... متن کامل | Share it now!

Read More

مقاله رایگان با موضوع تحقیقات مقدماتی
بهمن 20, 1397 Comments..0

صورت امکان ، اولین مأمورانی که به صحنه جرم اعزام میشوند ، بهجای خودرو از موتورسیکلت استفاده کنند تا در شهرهای بزرگ در شلوغی خیابانها گرفتار نشوند. اخیراً در تهران نیز بسیاری از... متن کامل | Share it now!

Read More

فوکا | Postmag سبز فایل.