پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه ارشد با موضوع بستنی، چربی، افزایش، باکتری

و همکاران (2009) ضمن گزارش اثر مثبت میکروکپسولاسیون در بستر آلژینات کلسیم بر بهبود بقای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در شرایط روده نشان دادند که قابلیت زنده مانی این باکتری در شرایط ترکیبی معده و روده کمتر از شرایط معده به تنهایی است ( مکرم و همکاران، 2009). در عین حال بر اساس نظر برخی از پژوهشگران…

پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه ارشد با موضوع پروبیوتیک، باکتری، بستنی، لاکتوباسیلوس

مقدار میکروارگانیزم پروبیوتیکهمانطور که قبلاً اشاره شد، پروبیوتیک هایی که به منظورایجاد اثرات مفید بر سلامت میزبان در ترکیب محصولات غذایی مورد استفاده قرار می گیرند، اغلب شامل برخی از گونه های لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم می باشند که به انواع آن ها در بخش 2-3، اشاره شد. نکته قابل توجه این است که قابلیت زنده…

پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه ارشد با موضوع پروبیوتیک، تولید، باکتری، بستنی

، 2009). 2-3-4-4- کاهش کلسترول سرم79ثابت شده است که بیش-کلسترولی80 در مورد کلسترول بد (نوع LDL) با احتمال حمله قلبی همبستگی مستقیم دارد و درمان پدیده یاد شده، ریسک بیماری های قلبی را کاهش می دهد. شواهد نشان داده اند که باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و برخی از گونه های بیفیدوباکتریوم مانند بیفیدوباکتریوم لاکتیس قادرند…

پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه ارشد با موضوع پروبیوتیک، باکتری، لاکتوباسیلوس، بیفیدوباکتریوم

2006). سالهاست که نقش لاکتوباسیلوس ها مانند سایر میکروارگانیسم های مفید مستقر در دستگاه گوارش، در کنترل و حفظ تعادل جمعیت میکروفلور روده با جلوگیری از جایگزینی و رشد میکروارگانیسم های بیماریزا، تقویت سیستم ایمنی مخاطی و سیستمیک بدن، افزایش قابلیت جذب مواد غذایی با تخمیر و تجزیه مواد غذایی، در روده و تولید ویتامین…

پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه توزیع فراوانی، سطح تحصیلات، انحراف معیار، شبکه های آبیاری

(هکتار)1آستارا–320032002آستانه23570–235703املش–350035004انزلی2220260048205تالش–15987159876رشت610981238623367رضوانشهر19548046100008رودبار1450192733779رودسر–107001070010سیاهکل29971436443311شفت1009542361433112صومعه سرا274855152800013فومن1131725531387014لاهیجان2106627502381615لنگرود69322168910016ماسال19535047700017استان17213766903238040مأخذ: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی سپیدرود، 1392 جدول (3-9-3)حجم آب مصرفی(جریان یافته در هر یک از کانال های آبیاری) در سال92 برحسب میلیون متر مکعبماه نام کانالفومناتگله رودچپ سنگرراست سنگرجمعفروردین91/2076/1658/6520/3645/139اردیبهشت73/5549/3285/17811/9717/364خرداد85/7003/2961/18837/11186/399تیر68/7798/2980/15874/10020/367مرداد58/1843/785/1677/763/50جمع75/24369/11569/60820/35331/1321مأخذ: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی سپیدرود، 1392 جدول( 3-9-4) منابع تأمین آب اراضی شالیزارهای استان…

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه های متغیر، ترغیب، ذهنی، بیشترین

بخش نمودار(4-6) هیستوگرام متغیر انگیزش الهام بخش با توجه به نمودار و جدول(4-6) فوق مشاهده می شود که متغیر انگیزش الهام بخش دارای کمترین مقدار 1 ، بیشترین 5 ، میانگین 9514/3 ، انحراف معیار 92727/0 و واریانس 86/0 می باشد. * توصیف متغیر ترغیب ذهنی واریانسانحراف معیارمیانگینبیشترینکمترینتعدادآماره توصیفی متغیر875/093553/08384/351230ترغیب ذهنیجدول(4-7) توصیف متغیر ترغیب ذهنی

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه های تعهد مستمر، ارباب رجوع، استقلال عمل، تعهد کارکنان

دادن اشیاء و انسان‌ها در سازمان از دیدگاه فایول بسیار مهم است.یکی از اصولی که در سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است اصل ثبات و پایداری شغلی در سازمان است . فایول اعتقاد دارد که برای مدیریت بهتر در سازمان بهتر است از افراد با تجربه و دارای تخصص وکارآمد استفاده شود . برای اینکه…

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه های رهبری، تئوری، کارکنان، 2005:

چهارگانه رهبری می توان سازمانها را از جهت سبک رهبری مورد سنجش قرار داد و رابطه بازدهی سازماندهی و نوع رهبری را مشخص ساخت. 2-6-3) رویکرد موقعیتی و اقتضاییرویکرد اقتضایی، رویکردی است که اساس فکری آن، بر این محور استوار است که اصولاً جست‌وجوی بهترین راه برای رهبری که در همه موارد بتوان آن را…

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه های عملکرد سازمان، بهبود عملکرد، رفتار انسان، انسان کامل

می‌توان گفت نتیجه تلاش‌های اندیشمندان غربی و شرقی تا به امروز، به تئوری رهبری اصیل انجامیده است؛ این تئوری همه تلاش خود را به کار گرفته تا نواقص نظریه‌های دوره‌های پیشین را برطرف سازد. بنابراین، تئوری رهبری را می‌توان جامع‌ترین و کامل‌ترین نظریه‌ای دانست که مطرح شده است. طرح تئوری‌های رویکرد ویژگی‌های فردی، توجه اندیشمندان…

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه های سلسله مراتب

ن اینکه کدام سبک رهبری در شرایط مختلف موثرتر است نیز در این راستا قرار دارد (آموزش هماهنگ،1381). شخصیت رهبری توانایی اعتماد به نفس برای شکل‏دهی به تفکرات را داراست و با توسعه تصورات مثبت فرد نیازمند شجاعت و اعتماد به نفس برای انتخاب عمدی گزینه ها، مسئولیت نتایج را می پذیرد. رهبری، توانایی ایجاد…

پایان نامه ها و مقالات

قانون مجازات، تعدد جرم، قصد استفاده

و موثری در جریان مبازه قاچق کالا در منطقه وقوع تخلفات قاچاق داشته و توسط دستگاههای مربوط معرفی می شوند صورتجلسه کشف : صورتجلسه ای است که حین الکشف به امضای ماموران ذیربط و صاحب یا صاحبان کالا یاحاملان آن رسیده و حاوی مشخصات زمانی ومکانی کشف و نام ماموران و صاحبان کالا و حاملان…

پایان نامه ها و مقالات

قانون مجازات، بندر عباس

عدلیه مأمور اجرای این قانون است.‌چون به موجب قانون مصوب لیله 15 اسفند ماه 1306 “‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده بعد از‌تصویب کمیسیون فعلی عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید”…

پایان نامه ها و مقالات

یارانه ها، لوازم خانگی، تعدد جرم، حقوق اجتماعی

حفظ شود. این فرایند مصرف کننده ایرانی را وا می دارد تا کالای خارجی را بر کالای ایرانی ترجیح دهد و در واقع اولین عامل بسترسازی برای رشد قاچاق در کشور ما مهیا شده است.  بنابر آنچه که معاون وزیر بازرگانی وقت، عنوان می کند، ۹۰ درصد از کالاهای قاچاق در کشور ما را سیگار، پارچه، لوازم خانگی…

پایان نامه ها و مقالات

یارانه ها، بازار رقابتی، هزینه تمام شده، هزینه تولید

نی در عرصه اقتصاد کشور  شیوه‌های ورود کالای قاچاق به کشور بررسی‌های علمی و تجربیات علمی نشان می‌دهد که ورود کالای قاچاق به کشور عمدتا به چند شیوه کلی انجام می‌شود. الف) برخی از کالاها از مبادی‌ای که چندان کنترلی بر آنها اعمال نمی‌شود، قاچاق می‌شوند. به گفته وزیر بازرگانی به دلیل محدودیت‌های مالی در…

پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درباره مشارکت سیاسی، آداب و رسوم، رفتار سیاسی، مشارکت اجتماعی

ر افراد جامعه به وجود می آورند. ممکن است در فرهنگ هایی که عامل اقتصادی قوی وجود دارد و پیشرفت اقتصادی آرمان افراد آن جامعه است، مردم برای گسترش یا تداوم فعالیت های اقتصادی راه های سیاسی را طی کنند.در فرهنگ هایی نیز ممکن است انسان ها به خاطر احساس نیاز به عوامل معنوی در…